Over Quiet Community Tilburg 

Onze stichting biedt sinds 2015 armoedeverzachting en versterking voor mensen in een kwetsbare financiële situatie. Dankzij circa 400 lokale sponsors kunnen we via ons deelplatform 1.600 Tilburgse huishoudens (onze ‘members’) regelmatig een steuntje in de rug geven. Meer daarover kun je lezen op quiet.nl/tilburg.

Inmiddels is ons lokale initiatief viraal gegaan: er zijn verspreid over Nederland al elf Quiet Community’s actief. Die uitrol wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door Quiet Nederland (quiet.nl).

Bij Quiet Tilburg steken we de handen uit de mouwen om de negatieve effecten van armoede te beperken. Met een klein team van medewerkers (7 personen, 4,5 fte), een actief onbezoldigd bestuur en tientallen gemotiveerde vrijwilligers. Samen streven we naar verbinding in de stad en doen dat laagdrempelig, saamhorig, slagvaardig en professioneel. 

Met de nieuwe functie van matchmaker gaan we onze pijler ‘versterking bieden’ nóg meer inhoud geven.

Tweejarige pilot Matchmaker: de doelen

De functie betreft een pilot van twee jaar. Belangrijk doel: mensen in een armoedesituatie meer mogelijkheden bieden, zodat zij sociaal sterker kunnen worden. De matchmaker inventariseert de behoeften van onze members en bekijkt welk aanbod daarbij past. Als leidraad maakt de matchmaker een sociale kaart van versterkingsmogelijkheden in Tilburg en omgeving. Die wordt ingezet om de weg te wijzen naar ondersteunende maatregelen en voorzieningen vanuit de overheid of maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, zorg, (re-)integratie, inburgering, sport of onderwijs. Maar ook diensten, producten en activiteiten van private partijen of fondsen kunnen – via de matchmaker – de member verder helpen, sterker maken. 

Daarnaast borgt de matchmaker de ontwikkelde werkwijze binnen de organisatie, bijvoorbeeld door kennisoverdracht en trainingen van collega’s en vrijwilligers. Opgedane kennis wordt bovendien gedeeld met de andere Quiet Community’s in Nederland, onze aanpak en resultaten gaan voor hen dienen als een blauwdruk. 

Om langdurig commitment bij stakeholders zoals gemeente, sponsors en donateurs te creëren maakt de matchmaker – in samenspraak met een onderzoeksbureau – de (maatschappelijke) kosten en baten van de aanpak inzichtelijk.

In de dagelijkse praktijk

Je werkt voortdurend aan het uitbouwen van de sociale kaart voor members. Bij welke instanties, maatschappelijke organisaties en ondersteuners kunnen zij welke vorm van versterking halen? Je koestert de relatie met deze partners, zodat members optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die zij bieden. 

Je brengt in kaart wat de behoeften van de membergroep zijn. Op basis hiervan wijs je hun de weg naar het aanbod. Dat kan bijvoorbeeld via het aanbieden van gerichte informatie, groepsaanbiedingen en vrijwilligerstrajecten. 

Daarnaast bied je individueel maatwerk ten behoeve van sociale versterking. Welke stappen wil een member zetten en hoe kan Quiet daarbij helpen? Een persoonlijk en intensief traject, met als sleutelwoorden ‘vertrouwen’, ‘luisteren’, ‘stimuleren’ en ‘faciliteren’. Je biedt extra motivatie en concrete hulp om drempels zo laag mogelijk te maken. Tijdens het hele traject waarvoor de member kiest bied je ondersteuning, op basis van tussentijdse evaluatiegesprekken. 

Je legt de gerealiseerde impact op de situatie van de member vast, zodat we de effecten van jouw werk inzichtelijk kunnen maken voor de subsidiegevers. 

Plaats in de organisatie 

Je rapporteert aan de teamleider. Je begeleidt een team van vrijwilligers dat betrokken is bij de uitvoering en zorgt ervoor dat zij de juiste vaardigheden en kennis hebben om te matchen en te begeleiden. 

De relatie met members is gelijkwaardig, met respect voor ieders autonomie. Je werkt op basis van vertrouwen, met begrip voor de situatie en beleving van de member. 

Wat breng jij mee?

Bij Quiet staan uiteraard sociale betrokkenheid en teamgeest hoog in het vaandel. Voor deze functie zijn bovendien deze expertise en kwaliteiten van belang: 

  • Werk- en denkniveau HBO, relevante opleiding (denk aan pedagogiek, social studies)
  • Goed organisatie- en planningsvermogen
  • Hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit
  • Probleemoplossend vermogen, resultaatgerichtheid
  • Proactiviteit: wat kan beter?
  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
  • Inzicht in de armoedethematiek: je begrijpt wat chronische armoedestress doet met een mens 
  • Effectieve omgang met scepsis en weerstand

Wat bieden wij?

Het gaat om een functie van 36 uur per week, vooralsnog voor een periode van 2 jaar. We streven naar financiering voor langere tijd. Je werkt op kantoor, maandag en dinsdag zijn cruciale dagen in de contacten met collega’s en members.

Het bruto salaris is afhankelijk van eerdere werkervaring en ligt tussen € 3.300 en € 3.900 per maand, uitgaande van een functie van 36 uur. Daarnaast zorgen wij voor een laptop en mobiele telefoon, bovenwettelijke vakantiedagen, een opleidingsbudget en een inspirerende werkplek.

Wil jij solliciteren?
Stuur dan uiterlijk 1 december 2021 je cv en motivatie naar sollicitatie@quiet.nl. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met teamleider Chantal van Rijswijk, chantal@quiet.nl, 06-36510412. 

Quiet Community Tilburg is gevestigd aan Hoflaan 23, 5044 HA Tilburg.

Foto: Veronika Diegel op unsplash.com