20 December is Stichting Quiet Eindhoven van start gegaan. Quiet Eindhoven wil graag een verschil maken voor zoveel mogelijk Eindhovenaren in stille armoede oftewel een hele kleine portemonnee. Met behulp van vooral lokale sponsoren bieden we onze members regelmatig een gratis uitjes aan. Gratis naar bij voorbeeld de bioscoop, de kapper, PSV, het Parktheater. Zo willen we hun armoede verzachten en hen door ontspanning ook weer een ander perspectief bieden. De urgentie in Eindhoven is groot: er leven in Eindhoven 6.600 Eindhovenaren waarvan 1.700 kinderen langdurig (4 jaar en langer) in armoede.

Onze eerste actie is om 50 huishoudens in de Kerstperiode een bezoek aan een film bij Pathé aan te bieden!

We maken gebruik van een innovatief digitaal deelplatform dat ervoor zorgt dat de aanbiedingen efficiënt en eerlijk verdeeld worden en terecht komen bij de members die er het meest behoefte aan hebben. We geven een signaal: ‘we zien je probleem, en jij telt mee!’. Er wordt door sponsoren en Quiet niet om een tegenprestatie gevraagd. Het vertrouwen dat daaruit spreekt werkt om een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Quiet Eindhoven gaat op allerlei manieren aan de slag om “lawaai te maken” voor stille armoede. Dat doen we door armoede en de toenemende tweedeling tussen rijk en arm in ‘ons’ Eindhoven, voortdurend media-breed onder de aandacht te brengen. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij het verzachten van armoede. Ook jou dus! Luister goed. Dan hoor je ons.

Het bestuur van Quiet Eindhoven bestaat uit:

Mary Fiers (voorzitter)
Thijs Eradus (penningmeester)
Frank Metsemakers (secretaris)
Sietske Aussems
Ingrid de Boer
Maarten van Ham