Het ‘merk’ Quiet staat garant voor armoedeverzachting en empowerment, in Tilburg en ver daarbuiten. Vanaf vandaag biedt Quiet ook ondersteuning aan anderen die met vernieuwende ideeën de armoede draaglijker willen maken. 

In 2013 verscheen de eerste Quiet 500. Een glossy magazine dat stille armoede een gezicht gaf en de lezer prikkelde om in actie te komen. Twee van de miljonairs die een present(!)exemplaar kregen toegestuurd namen die handschoen op. Dankzij hun expertise en bijdragen kon in Tilburg gestart worden met de Quiet Community, die inmiddels 1.200 Tilburgse gezinnen armoedeverzachting en empowerment biedt.

Ook de tweede editie van de Quiet 500, die eind 2016 verscheen met de bijlage Quiet Kids, was succesvol. Sociaal ondernemer Ralf Embrechts, die samen met auteur A. H. J. Dautzenberg aan de wieg van de armoedeglossy stond, mag dan ook tevreden terugblikken: “We wilden zoveel mogelijk aandacht voor stille armoede. In een rijk land kan een groter wordende groep mensen niet meer volwaardig meedoen. Simpelweg door geldgebrek. Dat schuurt enorm, vandaar ook de cover van schuurpapier.”

Meedoen is belangrijk

De beide edities, waaraan tal van professionals en BN’ers belangeloos bijdroegen, brachten samen een mooi bedrag op. Tel daar een aantal giften en de opbrengst van lezingen bij op en er vloeide maar liefst € 100.000 in het ‘Quiet-fonds’. Ralf Embrechts: “We hadden van meet af aan het plan om de opbrengsten volledig ten goede te laten komen aan nieuwe initiatieven, en dan met name aan projecten die zich richten op kinderen in armoedesituaties. Dat is een extra kwetsbare groep, omdat zij op geen enkele wijze invloed op hun eigen situatie kunnen uitoefenen. Het is heel belangrijk dat kinderen kunnen meedoen, op school, maar ook qua hobby’s en sociale contacten. Nu de opbrengst zo mooi is uitgevallen, gaan we daar concreet mee aan de slag.” 

Groeiende kloof

Niet geheel toevallig zoekt het Quiet-fonds de publiciteit op woensdag 17 oktober: Wereldarmoededag. Embrechts: “Steeds meer mensen begrijpen of erkénnen dat de kloof tussen arm en rijk blijft groeien. Het Quiet-fonds wil door heel Nederland burgers en non-profit-organisaties ondersteunen die daar iets aan willen doen.”

Dat doet het op een onorthodoxe manier. “Bij Quiet gaan we nadrukkelijk uit van vertrouwen en we kiezen er dan ook bewust voor om de procedure zo transparant en simpel mogelijk te houden. Geen papierwinkel: het idee op een A4’tje, en nog eentje voor de financiële onderbouwing. We lopen graag warm voor verrassende, vernieuwende ideeën.” Per project is er een maximumbijdrage van 2.500 euro beschikbaar. “Daarmee houden we de drempel laag, en de subsidiebureaus buiten de deur”, aldus Embrechts.  

bij de foto: De mannen achter de Quiet 500 vormen de ‘jury’ van het Quiet-fonds: auteur A.H.J. Dautzenberg, schrijver/dichter Nick J. Swarth en Quiet-ambassadeur Ralf Embrechts.

Een idee voor het Quiet-fonds?

Zoals gezegd richt het Quiet-fonds zich op innovatieve, verrassende projecten voor kinderen in armoede en geeft een bijdrage van maximaal 2.500 euro per initiatief. Quiet gaat uit van vertrouwen en staat voor verzachting van armoede en empowerment. De ‘jury’ gaat dan ook voor plannen die die uitgangspunten versterken. Het Quiet-fonds ondersteunt projecten, het is dus niet bedoeld voor hulpvragen van individuen. Ook is de bijdrage niet bedoeld voor salariskosten of overhead.

Zo werkt het

Heb je een vernieuwend idee? Stuur dan voor 31 januari 2019 twee A4’tjes naar fonds@quiet.nl: eentje waarop je het plan uitlegt en eentje waarop je het financieel onderbouwt. De beslissing over de toekenning wordt op 28 februari 2019 gecommuniceerd. Nog meer informatie over het Quiet-fonds vind je hier.