In deze tijd van het jaar is het vanzelfsprekend om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Zo ook bij Quiet Groningen. Quiet is een organisatie die armoede probeert te verlichten op basis van halen, brengen en delen, waarbij empowerment centraal staat. Hierdoor ontstaan mooie verbindingen tussen verschillende groepen in de samenleving. En ook dit jaar is dat weer gelukt. De gestaag groeiende aantallen sponsoren hebben weer veel geschonken. Van heerlijke etentjes tot fietsen, van totale make-overs tot matrassen, dagjes uit, popconcerten, kleding, schoonheidsbehandelingen en nog veel meer. Alles belangeloos beschikbaar gesteld aan mensen die het minder hebben. Het is ook prachtig om te zien dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Met dank aan de Voedselbank en Kledingbank Maxima. Zij zijn warme pleitbezorgers voor ons.

Quiet Groningen is ook bijzonder dankbaar voor de financiële bijdragen en het vangnet in het vooruitzicht gesteld door Harry Hilders, een van de landelijke financiers van het eerste uur van Quiet. Hierdoor is het mogelijk om de Quiet organisatie in Groningen verder op te bouwen, het netwerk verder te vormen en de geschikte mensen bij Quiet te betrekken.

Onze sponsoren zijn zich erg bewust dat iedereen op zijn eigen wijze een bijdrage kan leveren aan een maatschappij waarin rekening met elkaar wordt gehouden met plaats voor iedereen. Het Quiet Groningen team bedankt dan ook alle sponsoren, ook namens onze members, uit het diepst van ons hart voor hun bijdrage aan een betere samenleving gebaseerd op wederzijds respect en solidariteit.