Welvaartsverdeling is één van de twaalf thema’s die in de roman ‘Mensheid is een brief aan jou’ doorslaggevend zijn voor een duurzame wereld. Het boek verscheen afgelopen mei en past perfect bij de ambities van Quiet. Schrijver Govert Derix en Uitgeverij TIC dragen Quiet Maastricht dan ook een warm hart toe.

In 2014 publiceerde Derix de roman Gods Geschenk, een spannende thriller over het ontstaan van een wereldwijde geefeconomie. Ook daarin wordt de Quiet-snaar, zoals Derix het zelf noemt, volop geraakt. “In Gods Geschenk geven steeds meer rijken hun complete bezit weg aan goede doelen. Bovendien ligt op zeker moment het geld letterlijk op straat. De wereldeconomie wankelt, de president van Europa staat voor de uitdaging een alternatieve economie in te voeren, gebaseerd op negatieve rente, basisinkomen en een koppeling van de beurskoers aan de koers van de aarde. Toen ik het boek op zekere dag persoonlijk aan Jean-Claude Juncker mocht geven heb ik hem op het hart gedrukt een voorbeeld te nemen aan de president uit mijn boek.”

Duurzaam
Ook in Mensheid is een brief aan jou gaat het om een duurzame wereld. Govert hierover: “Het boek laat mensen op een andere manier naar de wereld kijken. Op zeker moment beseffen onderzoekers dat de wereld het ‘point of no return’ heeft bereikt. Tegelijk wordt het lijk gevonden van een man van onschatbare leeftijd. Als zijn foto de wereld rond gaat, blijkt iedereen hem te kennen. Wat dit met Quiet te maken heeft? Alles. Ook bij Quiet gaat het om het voorkomen van een ‘point of no return’. Ook Quiet is ontsproten aan de verbeeldingskracht van mensen die beseffen dat je soms totaal verrassend uit de hoek moet komen om een verschil te maken.”

Laaggeletterdheid
Govert verklaart: “In Quiet komt voor mij veel samen. Als adviseur in het sociaal domein bijvoorbeeld ben ik betrokken bij de Coalitie tegen Laaggeletterdheid, waarmee we in Limburg de strijd tegen laaggeletterdheid aanbinden. In mijn lezingen, merk ik, komen voortdurend maatschappelijke thema’s voorbij. Ook als ik het niet bewust van plan ben, kruipt het maatschappelijke in mijn boeken, voordrachten en adviezen. Het ondersteunen van Quiet voelt dan ook als heel natuurlijk en vanzelfsprekend. En ja, als zzp’er heb ik ooit in het armoedegat gekeken. Niet dramatisch, maar diep genoeg om te beseffen wat armoede met een mens kan doen.”

Bij de foto: Govert Derix tijdens de presentatie van ‘Mensheid is een brief aan jou’ in boekhandel Dominicanen in Maastricht, die zich tevens betrokken toont bij wat Derix voor de gelegenheid omdoopte tot een ‘Coalitie voor Goedgeletterdheid’. Samen met Uitgeverij TIC doneert Derix een substantieel aantal exemplaren van zijn jongste roman.