Quiet Nederland zoekt een nieuw bestuurslid in de rol van penningmeester
Quiet zet zich sinds 2015 in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Stichting Quiet Nederland is per direct op zoek naar een penningmeester (onbezoldigd).

Dit is Quiet
Quiet vertelt over (stille) armoede en over de mensen die erin leven, op een eerlijke en professionele manier. Wij verzachten, op een innovatieve manier, de armoedesituatie voor onze Quiet-members, we benaderen ze vanuit vertrouwen en bieden hen een kans zichzelf te versterken in contact met anderen. Hierdoor dragen wij bij aan het zelfvertrouwen van onze members. We blijven vertellen, verzachten en versterken zolang dat nodig is.

In oktober 2021 verscheen de 3e Quiet 500: de ‘armoede-glossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Bij de Quiet Community’s, inmiddels op 12 plaatsen, stimuleren en organiseren we lokale solidariteit voor en samen met mensen die leven in armoede. Quiet-members ontvangen regelmatig – zonder tegenprestatie vereist– een gratis dienst, product of verwennerij. Dat gebeurt via een innovatief digitaal deelplatform. Bij elke Quiet Community vinden members ook houvast om een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Zij krijgen alle ruimte om hun talenten in te zetten en te ontplooien, zonder druk om iets te moeten.

Quiet Nederland
Quiet Nederland ondersteunt en faciliteert de lokale community ’s (op maat). Onze ambitie is dat Quiet dusdanig groeit dat we toegankelijk zijn voor iedereen die in armoede leeft in Nederland en iedereen in Nederland Quiet kent en weet wat we doen. Door onze schurende aanpak wordt de armoedeproblematiek en de voortdurende aanwezigheid van (stille) armoede in Nederland zichtbaar en (her)kenbaar.
Er zijn vier medewerkers op betaalde basis werkzaam bij Quiet Nederland.

Het bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Het streven is om het bestuur uit te breiden naar zes leden.

We staan de komende jaren voor de uitdaging toezicht te houden op de start van nieuwe Quiet Community’s en de groei daarvan op een Quiet-waardige manier. En ook het vertellen, verzachten en versterken verdient de komende jaren aandacht.

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van de visie en meerjarenplannen, vaststellen van het jaarplan en opstellen van de begroting, maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet, het stellen en bewaken van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen netwerk. Het bestuur werkt niet alleen op afstand, maar is zelf ook hands on betrokken waar extra denkwerk of assistentie van het team nodig is. 

Over de rol van penningmeester
De penningmeester is (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de stichting en:

 • stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze samen met de teamleider en bestuur;
 • betrekt de besturen van de Quiet Community’s bij het opstellen van de begroting en licht de keuzes en overwegingen van het bestuur van Quiet Nederland toe;
 • verwerkt de facturen voor akkoord, conform vastgestelde procedure;
 • regelt verzekeringen en fiscale zaken;
 • verzorgt en controleert de maandelijkse salarisbetaling aan het personeel;
 • is verantwoordelijk voor de communicatie met het administratiekantoor over de verwerking van facturen en salarisadministratie;
 • doet voorstellen aan het bestuur inzake de autorisatiewijzigingen in het banksysteem en het verlofsysteem;
 • is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de stichting, zoals de donatie-administratie;
 • is betrokken bij financiële verslaglegging) en adviseert viermaal per jaar de overige bestuurders over de realisatie versus begroting;
 • is betrokken bij het overleg met de accountants over de accountantsverklaring bij de jaarrekening;
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de bestuursvergadering.

Jij bent iemand die…

 • het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft;
 • plezier heeft in het omgaan met cijfers;
 • ervaring heeft met financieel beleid van (non-)profit organisaties;
 • kennis en inzicht met zich meebrengt in financiële processen, en je weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed. Bovendien weet je welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren;
 • houdt van een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
 • over voldoende tijd beschikt om bovenstaande (hands on) te realiseren.

Omdat we ernaar streven om in het bestuur de volgende aandachtsgebieden goed belegd te hebben, is het een pré als je thuis bent in een van de volgende onderwerpen:

 • Armoedeproblematiek (ervaring met, voeling met, goed thuis in)
 • Niet-financieel risicobeheer incl. AVG
 • Juridisch, fiscaal
 • Verzekeringen
 • Kennis IT-platform en -ontwikkelingen

Interesse?

 • Wil je meer weten, neem contact op met Marieke van Bommel (06 26 45 22 10), voorzitter.
 • Meer algemene informatie vind je op quiet.nl.
 • Reageren graag per mail uiterlijk 5 juli 2022 naar info@quiet.nl.
 • We gaan graag met je in gesprek op woensdag 13 juli in Den Bosch
 • De functie start zo spoedig mogelijk. Een termijn duurt in principe vier jaar, waarna een 2e termijn mogelijk is.
 • Bestuursvergaderingen vinden fysiek (locatie onderling te bepalen en digitaal plaats.