Wat zoeken wij?

Stichting Quiet Nederland zoekt vanwege het aflopen van termijnen en door ziekte van bestaande bestuursleden op korte termijn 3 nieuwe bestuursleden. In het bijzonder een secretaris en twee algemene bestuursleden (zie hier voor de vacature van algemeen bestuurslid).

Ben jij iemand die?

 • Het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft;
 • Bestuurlijke ervaring en een relevant landelijk netwerk heeft;
 • Houdt van een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur(s)beleid;
 • Quiet extern kan representeren;
 • Ervaring als secretaris binnen een bestuur;
 • Over voldoende tijd beschikt om bovenstaande (hands on) te realiseren.

En heb jij daarnaast kennis over/van één of meerdere van onderstaande onderwerpen:

 • Armoedeproblematiek (ervaring met, voeling met, goed thuis in)
 • Niet-financieel risicobeheer incl. AVG
 • Juridisch, fiscaal & personeel
 • Verzekeringen
 • Kennis IT-platform en -ontwikkelingen
 • Governance

Het is dus een pré als je thuis bent in een van deze onderwerpen.

De vaardigheden en competenties waar wij verder naar op zoek zijn:

 • Secuur en affiniteit met documenten, documentbeheer en vastlegging;
 • Nauwkeurig, ordelijk en computervaardig;
 • Besluitvaardig en in staat om samen te werken;
 • In staat om hands-on te werken, maar wel binnen het grote plaatje;
 • Enthousiast, communicatief, innovatief en professioneel.

Spreekt bovenstaande tekst je aan, dan willen wij je van harte uitnodigen om te reageren.

Meer over Quiet

Quiet vertelt over (stille) armoede en over de mensen die erin leven, op een eerlijke en professionele manier. Wij verzachten, op een innovatieve manier, de armoedesituatie voor onze Quiet-members, wij benaderen ze vanuit vertrouwen en bieden hen een kans zichzelf te versterken in contact met anderen. Hierdoor dragen wij bij aan het zelfvertrouwen van onze members. We blijven vertellen, verzachten en versterken zolang dat nodig is.

In oktober 2021 verscheen de 3e Quiet 500: de ‘armoede-glossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Bij de Quiet Community’s, inmiddels op 13 plaatsen, stimuleren en organiseren we lokale solidariteit voor en samen met mensen die leven in armoede. Quiet-members ontvangen regelmatig – zonder tegenprestatie vereist– een gratis dienst, product of verwennerij. Dat gebeurt via een innovatief digitaal deelplatform.

Bij elke Quiet Community vinden members ook houvast om een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Zij krijgen alle ruimte om hun talenten in te zetten en te ontplooien, zonder druk om iets te moeten.

En wat doet Stichting Quiet Nederland

Stichting Quiet Nederland ondersteunt en faciliteert de lokale community ’s (op maat). Onze ambitie is dat Quiet dusdanig groeit dat wij toegankelijk zijn voor iedereen die in armoede leeft in Nederland en iedereen in Nederland Quiet kent en weet wat wij doen. Door onze schurende aanpak wordt de armoedeproblematiek en de voortdurende aanwezigheid van (stille) armoede in Nederland zichtbaar en (her)kenbaar.

Team
Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Het streven is om het bestuur uit te breiden naar zes leden. Op dit moment zijn wij op zoek naar drie nieuwe bestuursleden, waarvan er één de vacature van secretaris zal vervullen. De bestuurders zijn onbezoldigd.

Naast het bestuur zijn vier medewerkers en een wisselend aantal vrijwilligers werkzaam bij Quiet Nederland. De totale organisatie is op dit moment in transitie van een operationeel takenpakket naar meer besturen op afstand.

Focus
We staan de komende jaren voor de uitdaging toezicht te houden op de start van nieuwe Quiet Community’s en de groei daarvan op een Quiet-waardige manier. De samenwerking met de Quiet Community’s en het op orde brengen van de interne organisatie vragen onze aandacht, evenals het ontwikkelen van een toekomstbestendig financieringsmodel. Ook het vertellen, verzachten en versterken houdt de komende jaren onze aandacht.

Taken bestuur
Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van de visie en meerjarenplannen, vaststellen van het jaarplan en opstellen van de begroting, maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet, het stellen en bewaken van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen netwerk . Dit alles in nauwe samenwerking met de lokale community’s.

Het bestuur streeft ernaar om op termijn meer op afstand te werken en uitvoerende werkzaamheden bij het team te laten. Deze fase van ontwikkeling vraagt van het bestuur nog hands on inzet en extra denkwerk als assistentie van het team nodig is. Op termijn is het streven dat de bestuurswerkzaamheden weinig tot geen hands-on elementen meer bevatten.

Interesse?

 • Wil je meer weten, neem contact op met onze voorzitter Marieke van Bommel (06 26 45 22 10).
 • Meer algemene informatie vind je op Quiet.nl 
 • Reageren graag per mail uiterlijk 31 oktober naar bestuurNL@quiet.nl.
 • We gaan graag met je in gesprek op:
  • 4 november (1e ronde)
  • 11 november (2e ronde)
 • De functies starten zo spoedig mogelijk. Een termijn duurt in principe vier jaar, waarna een 2e termijn mogelijk is.