Er is veel gebeurd in 2019. Quiet Nederland en Quiet Community Tilburg gingen ‘gescheiden’ verder met ieder een eigen stichting en bestuur. Een zeer vriendschappelijke scheiding. Dat zeker! Tijd voor verdere doorontwikkeling en professionalisering van Quiet Nederland om de Quiet Community’s en hun teams in het land nóg beter te kunnen ondersteunen en verbinden in de moeilijke tijd waarvan we toen nog niet konden bevroeden dat die zou aanbreken.

Wij wensen je veel kijk- en leesplezier met ons jaarverslag 2019.

Bestuur en team Quiet Nederland