Quiet vraagt aandacht voor stille armoede in Nederland. We bieden via onze Quiet Community’s  armoedeverzachting en versterking aan mensen in armoedesituaties. Dit concept is vanuit pilotstad Tilburg inmiddels naar zóveel steden uitgerold dat we de bestuurlijke organisatie aanpassen. Daartoe richten we – naast de oorspronkelijke stichting – nu de stichting Quiet Nederland op.
De expertise van de huidige Quiet-bestuursleden wordt over twee besturen verdeeld: Quiet Tilburg en Quiet Nederland. We streven voor beide stichtingen naar een bestuur van minimaal vijf personen. Daarom zoeken we nu:

vier (onbezoldigde) bestuursleden voor Quiet Nederland

Over ons

Quiet ‘werkt’ en groeit dankzij de inzet van tal van enthousiastelingen-met-een-missie, die zich niet laten vangen in bureaucratie. Onze speerpunten – verzachten, versterken en vertellen – klinken door in drie initiatieven, die gesteund en bewaakt worden door het bestuur van Quiet Nederland.

 • De Quiet Community’s: het stimuleren en organiseren van lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties
 • Het Quiet-fonds: financiële ondersteuning voor initiatieven die de effecten van de armoede voor kinderen verzachten
 • De Quiet 500: het glossy magazine dat het verhaal van mensen in armoede vertelt

Meer hierover lees je op quiet.nl. Bij Quiet Nederland zijn momenteel twee collega’s op betaalde basis werkzaam.

Over het bestuur…

Een belangrijke uitdaging voor het bestuur is om de groei in goede banen te leiden en toezicht te houden op de start van nieuwe Quiet Community’s. Daarnaast verdienen ook het ‘vertellen’ en ‘versterken’ de komende jaren aandacht.

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van het jaarplan en de begroting, het maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet, het coachen van werknemers, het stellen en bewaken van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen netwerk.

De vacatures

Voor Quiet Nederland zoeken we vier nieuwe bestuursleden die, samen met voorzitter Marieke van Bommel en armoededeskundige Nadja Jungmann, de uitbouw van Quiet richting gaan geven en bewaken.

We hebben de volgende profielen in gedachten:

 • Een bestuurslid dat het penningmeesterschap op zich neemt
 • Een bestuurslid dat de functie van secretaris gaat vervullen
 • Een bestuurslid dat affiniteit en ervaring heeft met sponsoring en fondsenwerving en over een relevant netwerk beschikt
 • Een bestuurslid met expertise op het gebied van armoedeverzachting en ’empowerment’

Een van de nieuwe bestuursleden wordt tevens vice-voorzitter.

Jij bent iemand die…

 • het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft
 • beschikt over bestuurlijke ervaring en een relevant landelijk netwerk heeft
 • gelooft in collegiaal bestuur: samen met de andere bestuursleden draag je verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, en het toezicht daarop
 • Quiet desgewenst extern kan representeren
 • over voldoende tijd beschikt om bovenstaande te realiseren

De bestuursvergaderingen vinden gespreid over het land plaats.

Interesse?

Heb je interesse in een van de geschetste bestuursfuncties? Dan kun je tot 7 mei 2019 reageren door je motivatie en cv te mailen naar voorzitter Marieke van Bommel, marieke@quiet.nl. Van haar kun je ook telefonisch meer informatie krijgen over de functies: 06-26452210.

We gaan graag medio mei met kandidaten in gesprek. De functie start per 1 juli 2019; een termijn duurt in principe twee jaar, waarna verlenging mogelijk is.