De Quiet-beweging zit niet stil! Zo is nu ook in Nijmegen het initiatief opgepakt om een Quiet Community te starten. Initiatiefnemers Brigitte Theeuwen, Vincent de Jong en Stephanie Hardesmeets hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijk doel: armoede in hun stad verzachten.

Brigitte heeft jarenlange ervaring met werken in het sociale domein. “Ik heb daarin ook organisaties geleid, en eigenlijk ging dat altijd over welbevinden en welzijn, over hoe kunnen mensen meer mee doen en zo min mogelijk last hebben van verschillen en onrecht in de wereld.” Armoede is in haar ogen een dringend actueel probleem. “Armoede, eenzaamheid, het gevoel er niet bij te horen, dat stapelt allemaal ontzettend op. Dus toen ik over Quiet hoorde, dacht ik ‘ja, ik ben nu in de situatie dat ik daar op vrijwillige basis tijd voor kan maken, dus ik wil daar mijn netwerk, mijn inzicht en mijn ervaring voor inzetten’.” Ze is zich gaan verdiepen in de Quiet Community: wat is het, wat doen ze, bestaat het al in Nijmegen? Zo niet, kunnen we het op gaan zetten? Er bleken al verschillende Nijmeegse initiatieven te bestaan, zoals de Voedselbank, de Kledingbank en de Vincentiusvereniging. “Maar wat ik ook zag was dat het verzachten van armoede daar vooral is gericht op overleven. Wat ik zo mooi vind van Quiet is dat het net wat meer biedt. En dat beetje extra is volgens mij een belangrijke bouwsteen voor het gevoel weer mee te kunnen praten en mee te kunnen doen. Mensen komen uit dat sociale isolement, en meer in hun eigen kracht. Quiet kan hier in de stad dus zeker iets toevoegen.”

In november vorig jaar zocht ze daarom contact met Quiet Nederland. “Vanaf dat moment wist ik het zeker: Quiet Nijmegen moet er komen!”

Armoede en gezondheid

Nijmegen is relatief arm. Vooral in Dukenburg, Hatert en Nijmegen-West leven veel mensen in armoede: meer dan 20% van de huishoudens heeft in die wijken een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Vincent heeft 35 jaar in zo’n wijk als huisarts gewerkt. Hij werd daardoor veel geconfronteerd met armoede, en met name met wat armoede doet met je gezondheid en welzijn. “Als je kijkt naar zowel de levensverwachting als de jaren van welzijn die je voelt, maakt het een enorm verschil of je in de lagere sociale milieus zit of in de hogere. Levensverwachting valt nog wel mee, maar de jaren van gezondheid, dat scheelt bijna tien jaar. Dus dat is echt gigantisch.”

Na zijn pensionering heeft Vincent zich eerst gericht op dingen die hij zelf nog graag wilde doen. Toen hoorde hij van zijn broer Marius de Jong, die actief is binnen de Quiet-beweging in Tilburg, hoe enthousiast het initiatief daar ontvangen werd. “Ik dacht ‘nou, ik ga kijken of we dat hier in Nijmegen ook kunnen opzetten.’” Via Quiet Nederland kwam hij vervolgens in contact met Brigitte.

Ook Stephanie zocht contact met Quiet Nederland met de vraag of er in Nijmegen al plannen waren voor een community. Ze is een paar maanden geleden van Tilburg naar Nijmegen verhuisd nadat ze haar baan bij het UWV had opgezegd. “Ik kwam op mijn werk veel in aanraking met mensen die in armoede leven. Het moeilijkst is dat je niets voor die mensen kunt doen. Ik voelde me echt machteloos. Je hoort zulke schrijnende verhalen, maar je moet je aan de regels van je werkgever houden. En ondertussen zie je mensen de afgrond in glijden.” De oprichting van de Quiet Community heeft ze in Tilburg op de voet gevolgd, en toen ze net in Nijmegen woonde is ze gaan onderzoeken of dit initiatief daar al bestond. Zo kwam ze via Quiet Nederland ook bij Brigitte terecht.

Financiers werven

Met zijn drieën zijn ze om de tafel gaan zitten om te kijken wat de mogelijkheden waren. Zowel Vincent als Brigitte hebben, mede vanwege hun achtergrond, een uitgebreid sociaal netwerk, wat nu goed van pas komt. Ze hebben gesprekken gehad met de Voedselbank, de Kledingbank, de Vincentiusvereniging, Stichting Leergeld, de gemeente. “Overal werd enthousiast gereageerd. Er is met verschillende organisaties gesproken over een samenwerking. Ook vanuit de gemeente krijgen we positieve reacties en worden ons handvatten aangereikt,” vertelt Stephanie.

Inmiddels begint het in een stroomversnelling te raken. Ze zijn nu zo ver dat ze concreet financiers en sponsors gaan werven. Vooral het vinden van financiers wordt nog wel een uitdaging, denken ze zelf. Stephanie: “We hebben alledrie geen miljonairs in onze vriendenkring. Maar via het netwerk van Brigitte en Vincent kunnen we een heel eind komen.”

Eén van de leukste dingen van Quiet Nijmegen vindt Vincent dat het ván Nijmegenaren is, vóór Nijmegenaren. “Dat spreekt mij heel erg aan. Het is heel lokaal, zonder geld. Het zou ook echt het leukste zijn als de financiering lukt zonder de gemeente. Een particulier initiatief heeft voor mij de voorkeur, ik denk dat er voldoende geld is in Nijmegen.”

Alledrie zijn ze het erover eens: Quiet Nijmegen gaat er komen!

Wilt u iets bijdragen aan Quiet Nijmegen? Neem dan contact op via nijmegen@quiet.nl.

Op de foto van links naar rechts: Vincent, Stephanie en Brigitte.