Op woensdag 14 november 2018, heeft het sectorteam Haven & logistiek van Rabobank Rotterdam een cheque overhandigd aan Goof van den Heuvel, projectleider van Quiet Rotterdam.
Medewerkers van Rabobank Rotterdam hebben in 2018 de kans gekregen om per persoon € 605,- vanuit het RabobankRotterdamFonds te besteden aan een maatschappelijk initiatief in Rotterdam. Dit in het kader van “samen de stad sterker maken”.

Het team besloot de krachten te bundelen, zodat er een mooi bedrag van € 4840,- kon worden toegekend. Bij Rotterdamse relaties van de Rabobank werd een verzoek gedaan om met ideeën te komen voor projecten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Nedcargo heeft hieraan snel gehoor gegeven en heeft Quiet Rotterdam voorgedragen.

Met de bijdrage vanuit het RabobankRotterdamFonds is de financiële fundering van Quiet Rotterdam sterker geworden en kunnen we in 2019 met volle kracht doorgaan met armoedeverzachting, empowerment en bewustwording.
Caty Beuman, Sandra van Paassen, Michel den Breejen, Arno Bruinenberg, Sander ter Haar, Thomas Wortelboer, Martin Vermaas en Sonja Smits van de Rabobank, dank voor de gulle gift. Nancy Goossens van NedCargo, dank voor de voordracht!