Quiet Community Tilburg, een stichting gericht op het verzachten van armoede in Nederland, zoekt een nieuw bestuurslid in de rol van

Secretaris (onbezoldigd)

Quiet Community Tilburg biedt momenteel aan zo’n 1.200 gezinnen in onze stad armoedeverzachting én de mogelijkheid zich te versterken. Bovendien vertellen we zo vaak mogelijk over armoede en de gevolgen hiervan. Onze doelstellingen Verzachten, Versterken en Vertellen voeren we in de dagelijkse praktijk uit met een sterk team van medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur van de Quiet Community Tilburg geeft hier leiding aan en zorgt voor een duurzame organisatie die optimaal functioneert.

Over het bestuur

We zijn een bestuur dat dicht bij de organisatie staat, waarbij we niet alleen vergaderen en met de strategie bezig zijn, maar ook zelf projecten oppakken en proactief met medewerkers sparren. We zijn van denken én doen, van visie én handen uit de mouwen.

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van de visie en meerjarenplannen, het jaarplan en de begroting, het maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet Tilburg, het coachen van medewerkers, het bewaken van het primaire proces, het stellen van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen (met name Tilburgse) netwerk.

Over de rol van de secretaris

Het huidige bestuur bestaat uit zes personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemeen-bestuursleden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een portefeuille. De secretaris is verantwoordelijk voor een juiste administratie binnen het bestuur.

Specifieke taken van de secretaris

  • Je stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen en stuurt tijdig de agenda en bijbehorende stukken rond binnen het bestuur.
  • Je neemt bij afwezigheid van de voorzitter.het (technisch) voorzitterschap van bestuursvergaderingen op je.
  • Je stelt notulen en besluitenlijsten van bestuursvergaderingen op en bewaakt de uitvoering van actiepunten.
  • Je beheert de agenda van het bestuur en verzorgt de planning van vergaderingen en activiteiten.
  • Je verzorgt de externe correspondentie vanuit het bestuur.
  • Je archiveert de agenda, notulen, besluiten- en actielijsten en overige administratie binnen het systeem van de stichting.
  • Je geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers.

Interesse?

Heb je interesse in de bestuursfunctie van secretaris? Dan kun je tot 27 november reageren door je motivatie en je cv te e-mailen naar voorzitter Patrick Stalpers, patrick@quiettilburg.nl. Wil je meer informatie, dan kun je hem telefonisch bereiken op 06-46321449.

 

Over Quiet Community Tilburg

In de slipstream van het succesvolle magazine Quiet 500 is in 2015 de Quiet Community Tilburg gestart. Met behulp van een uniek online-platform worden aanbiedingen van inmiddels ruim 400 lokale sponsors automatisch en eerlijk verdeeld onder Tilburgse mensen die in armoede leven. Daarnaast geven we hen samen met partnerorganisaties stimulansen en kansen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten. We vertellen in de stad het verhaal van stille armoede.

Quiet Community Tilburg is gevestigd aan de Hoflaan 23, 5044 HA Tilburg. Er zijn zeven personen (circa 5 fte) op betaalde basis werkzaam, en zo’n vijftig vrijwilligers. De werknemers – en indirect de vrijwilligers – worden aangestuurd door de teamleider; de gehele organisatie door een onbezoldigd bestuur.