De Stichting Quiet 500 in Tilburg zoekt per 1 juni 2018 een

voorzitter van het bestuur (m/v)

Quiet kent drie doelen.

* Quiet wil mensen bewustmaken van de stille armoede in Nederland. De armoedeglossy Quiet 500, verschenen in 2013 en 2016, heeft hierbij als eyeopener en katalysator gewerkt.

* Quiet wil armoede verzachten. Mensen in armoedesituaties kunnen member worden van de Quiet Community. Bij toerbeurt maken ze gebruik van gratis producten, diensten en verwennerijen van sponsors en supporters.

* Quiet wil members ruimte bieden om hun talenten te (her)ontdekken en ze helpen die in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Zo geven we inhoud aan het motto ‘halen, brengen en delen’.

In vier jaar is Quiet Tilburg uitgegroeid tot de motor van een landelijke beweging van vrijwilligers en professionele kernteams. In Maastricht, Den Bosch en Groningen is inmiddels een Quiet Community gestart, elk met een eigen bestuur. De uitrol naar meer steden is een speerpunt, in volle gang en wordt vanuit Tilburg gecoördineerd.

Voor de mede-oprichter en huidige bestuursvoorzitter van Stichting Quiet 500 is zijn missie hiermee geslaagd en wil hij plaatsmaken voor een voorzitter die samen met een deels nieuw bestuur en met het kernteam de Quiet-organisatie verduurzaamt.

U bent iemand die

  • het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft
  • bestuurlijke ervaring heeft én een relevant netwerk in Tilburg en omstreken
  • Quiet in overleg met de projectleider extern kan representeren
  • het bestuur beschouwt als een team dat verantwoordelijkheid draagt voor voorbereiding en uitvoering van beleid én het toezicht daarop (collegiaal bestuur)
  • de projectleider en coördinatoren bijstaat in de voorbereiding en uitvoering van beleid, waar nodig met input van medebestuursleden
  • samenbindend vermogen bezit en slagvaardig is in besluitvorming
  • over voldoende tijd beschikt om bovenstaande te realiseren
  • deze taak onbezoldigd en met passie wil uitvoeren

Meer informatie over Quiet vindt u op onze website quiet.nl. Wilt u meer weten over de functie, neem dan contact op met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Hans van Driel (06-39565450, hvdriel@gmail.com).

U kunt per mail tot en met 9 april reageren naar voorzitter@quiet.nl. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op dinsdag 17 april.

Quiet Tilburg is gevestigd aan de Boomstraat 131, 5038 GP Tilburg.