Utrecht is klaar voor Quiet, het armoedeverzachtingsconcept dat mensen dichter bij elkaar brengt. Eerder werd in Tilburg, Den Bosch, Groningen, Maastricht, Drechtsteden en Rotterdam met succes een zogeheten Quiet Community gestart. Middels een app worden leden gekoppeld aan producten en diensten die bedrijven en maatschappelijke partners kunnen aanbieden. Op dit deelplatform steunen mensen elkaar zonder dat een tegenprestatie verwacht wordt. Van een daad uit solidariteit naar verbinding in de gemeenschap. Dat is het ideaal waar Quiet Utrecht naar streeft.

Volgens de laatste statistieken is de armoede in Utrecht de laatste jaren gegroeid. De NRC meldt dat ongeveer 25.000 huishoudens moeten zien rond te komen met een inkomen rondom het sociaal minimum en groeit 15 procent van de kinderen op in armoede (de Witt Wijnen, 2018). Deze groep is heel divers. Van studenten en starters tot families die armoede doorgeven aan de volgende generatie. Van mensen met een migratieachtergrond tot ouderen en mensen wier huis opeens ‘onder water stond’. Armoede kan iedereen overkomen.
Voor al deze mensen wil Quiet Utrecht een verschil maken. Het achterliggende idee is ontwapenend simpel: stel dat we met z’n allen een steentje bijdragen, dan kunnen we armoede verzachten en mensen helpen uit hun sociaal isolement. Één van de kernwaarden van Quiet Utrecht is solidariteit. Wij vertrouwen en verbinden.

Verzachting én versterking
Om dat te bereiken gaat Quiet Utrecht de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers, die hun betrokkenheid willen omzetten in daadkracht. Een fietsenmaker die een gratis reparatie of een tweedehands fiets aanbiedt. Een restauranthouder die eens per maand een tafeltje extra dekt. Een theater en een voetbalclub die kaarten schenken. Een tandarts die een gebit extra aandacht geeft. Een budgetcoach en advocaat die uren vrijhouden. De attractie of onderwijsinstelling die kinderfeestjes organiseert.
Allemaal gunsten, producten of diensten die mensen in armoede zich niet kunnen veroorloven. Die aanbiedingen verdeelt Quiet dan via een deelplatform eerlijk onder de leden, denk bijvoorbeeld aan klanten van de Voedselbank. Zo zorgen die ondernemers en particulieren ervoor dat deze mensen zich weer gezien voelen en kunnen meedoen. Naast verzachting is versterking namelijk een tweede speerpunt van Quiet. Wij bieden ruim baan aan mensen in armoede die hun talenten willen (her)ontdekken. Zelfontplooiing en emancipatie zijn belangrijke speerpunten in onze missie om zoveel mogelijk vanaf de bottom-up te organiseren. De gezamenlijke inzet tegen armoede moet impact hebben en zinvol zijn.

Verbinding in de wijken
Zo zorgt de optelsom van alle kleine gebaren voor een groot positief effect. Quiet Utrecht wil op deze manier verbinden in de wijken en in de stad. Voor de korte termijn zoeken we de samenwerking met ondernemers in de wijken Ondiep, Zuilen en Overvecht. Tegelijkertijd kijken we vooruit en zoeken wij de samenwerking op met bestaande sociaal-maatschappelijke initiatieven. Onze samenwerkingen met het bedrijfsleven van Utrecht zijn gebaseerd op de gedachte van sociaal-ondernemerschap: dat de successen van het individu gedragen worden door de inzet van de gemeenschap. Dat het de verantwoordelijkheid van een ieder is om om te kijken naar de ander en op te komen voor mensen in armoede.

Bron: Witt Wijnen, de P. (2018) Armoedebestrijding op de vierkante centimeter, zie ook deze link.

Contact met Quiet Utrecht
Quiet Utrecht is een initiatief van Wout Peters, Neshon Venetiaan, Doret de Rooij, Diederik Stadig en Arnout van der Zwaal. Heeft u interesse om mee te bouwen aan dit vernieuwende initiatief, neem dan contact op met Arnout van der Zwaal, arnout@quiet.nl. Meer weten over Quiet? Kijk dan op www.quiet.nl.

Bij de foto: Vier van de initiatiefnemers en leden van de projectgroep Quiet Utrecht hielpen bij Voedselbank Ondiep een ochtend mee met de uitgifte van de voedselpakketten, tot enthousiasme van Jan Zwarts (midden), hoofd van Voedselbank Ondiep en voorzitter van Stichting Mohuka. Hij wordt geflankeerd door Wout Peters, Doret de Rooij, Arnout van der Zwaal en Diederik Stadig.