Quiet Roosendaal bestaat inmiddels één jaar en deze organisatie is enorm gegroeid. Tijd om te verhuizen dus! Vanaf maart verruilt Quiet Roosendaal het oude pand in de Westrand voor een  nieuwe locatie in het centrum.

Quiet is een non-profit organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die leven in stille armoede. Dit gebeurt door het inzetten van de 3 V’s; Vertellen, Verzachten en Versterken. Er is een fijne samenwerking met veel ondernemers in Roosendaal die producten, diensten en expertise gratis aan bieden. In januari 2021 is  Quiet Roosendaal van start gegaan. Het pand biedt voor Quiet nieuwe mogelijkheden en ligt centraler dan de vorige locatie in de Westrand.  Dankzij hulp van onder andere BVR-groep, Van Gastel Verhuizingen en Inofec Duurzaam hebben zij een warme plek weten te creëren. Momenteel wordt Quiet  gesubsidieerd door de gemeente, waarbij wethouder Klaar Koenraad zich hard heeft gemaakt om deze community naar Roosendaal te brengen. In de nabije toekomst is het streven dat er een cofinanciering plaatsvindt. Gemeentelijke subsidie gecombineerd met donaties vanuit het bedrijfsleven en particulieren.

 

Op de nieuwe locatie organiseert Quiet inloopochtenden, themabijeenkomsten en diverse activiteiten voor haar members. Wil je de nieuwe locatie bewonderen? Op 22 maart vindt de opening plaats tussen 10.00-15.00 uur. Het adres is: Markt 79 (voormalig ABN-AMRO gebouw)

 

Zie voor meer informatie: www.quiet.nl/Roosendaal