Suggestie tijdens het werkoverleg bij Quiet: “Misschien goed om na de campagneweek een stukje te schrijven over Quiet Woerden?” Leuk idee, maarre… er ís toch helemaal geen Quiet Community in  Woerden!? Dat klopt, maar niet lang meer.

De man die daar verandering in gaat brengen is Koen Hordijk. Al nuanceert hij zijn bijdrage meteen. “Ik wil graag de kartrekker zijn, maar dit is nu al geen eenmanszaak meer, hoor. Zoiets kan alleen maar slagen als er binnen een stad een breed draagvlak voor is.”

De 70-jarige Hordijk verkocht drie jaar geleden zijn bedrijf in massief eikenhouten vloeren, maar sindsdien zit hij als ‘enthousiaste ondernemer’ bepaald niet stil. Zo is er nu meer ruimte om zijn maatschappelijke betrokkenheid in daden om te zetten. Die werd extra getriggerd door een tv-item over stille armoede, eind vorig jaar.

Gulle bedrijven

“Ik was geraakt: is dat probleem zó groot? Ik schrok. We zijn een van de tien rijkste landen ter wereld, en toch kan 10% van de mensen niet of nauwelijks rondkomen. Als je erover nadenkt… dat kán toch niet?” In het item werd de aanpak van Quiet Community belicht: aan de ene kant armoede verzachten met behulp van gulle bedrijven en supporters, aan de andere kant mensen in armoedesituaties laten merken dat ze van waarde zijn, met alle positieve effecten van dien.

Hordijk: “Die combinatie sprak me bijzonder aan, daar wilde ik meer over weten.” Zelf heeft hij in zijn leven overigens geen armoede gekend. “Wat ik al wel wist is hoe bijvoorbeeld het verlies van een baan diep kan ingrijpen. Dat heb ik zelf in de jaren tachtig eens meegemaakt. Het is dan alle hens aan dek om mentaal en financieel de knop om te zetten.”

Verbindende rol

In zijn netwerk wist hij anderen enthousiast te maken en niet veel later was hij, met een ruime delegatie Woerdenaren, te gast bij Quiet Tilburg. De presentatie die ze daar kregen miste zijn uitwerking niet. “We gingen op de terugweg een broodje eten, en toen was er echt een vibe: dit moet er in Woerden ook komen.”

Vanaf dat moment is Koen Hordijk druk als wegbereider voor Quiet Woerden. “In Woerden zijn veel organisaties, groot en klein, die veel goed werk verrichten. Dat is een heel sterk punt van de stad, maar het probleem is dat ze naar buiten toe geen gezicht hebben. Daar valt veel te winnen. Het zou mooi zijn om daar met een Quiet Community een verbindende rol in te spelen.”

Netwerk

Hordijk kon al snel rekenen op de steun van Dick van der Snoek, voorzitter van de Voedselbank Woerden, die erin toestemde als bestuursvoorzitter van de stichting te fungeren. “Dick heeft natuurlijk een groot netwerk en kent de noden van de doelgroep als geen ander.” Ook wethouder Yolan Koster, met Sociale Zaken in haar portefeuille, en beleidsmedewerkster Jacqueline Scheenstra staan sympathiek tegenover het initiatief, weet Hordijk.

Op de weg van A naar B kan Koen Hordijk altijd terugvallen op de expertise van de reeds bestaande Quiet Community’s. “In Tilburg zijn ze al ruim twee jaar actief en wij kunnen ons voordeel doen met de ervaringen die daar zijn opgedaan. Zij hebben het digitale systeem doorontwikkeld, en een handboek voor startende Quiets. Ik heb ook mijn licht opgestoken bij Quiet Maastricht; bestuursvoorzitter Bert Vrolijk heeft me weer nuttige tips gegeven over de structuur en de financiering.”

Slagvaardig

Hoe stelt Hordijk zich die financiering voor? “Wat mij voor ogen staat is een onafhankelijke organisatie. We gaan in eerste instantie op zoek naar een of meer financiers die willen meehelpen om een slagvaardige organisatie neer te zetten. Daarnaast zij  we in gesprek met de gemeente om te kijken of er gericht bijgedragen kan worden.”

Als hij het intro van dit stuk leest, kan Hordijk een glimlach niet onderdrukken. “Je mag gerust schrijven dat Quiet Woerden bestáát, hoor. Ik heb in het afgelopen jaar zoveel positieve reacties gehad, dat ik er geen moment aan twijfel dat we binnen afzienbare tijd van start kunnen gaan.”

Bij de foto: Initiatiefnemer Koen Hordijk (links) en Dick van der Snoek, voorzitter van Voedselbank Woerden,  kijken uit naar de start van een nieuwe Quiet Community.

Meehelpen?

Wil je bijdragen aan de totstandkoming van Quiet Woerden? Dan kun je contact opnemen met Koen Hordijk, 06-53213732,  koen.hordijk@outlook.com of Dick van der Snoek, 06-25008865, vandersnoek@masama.eu.