Als gerechtsdeurwaarder weet Ramona Batta heel goed hoe complex het leven in een armoedesituatie kan zijn. Ze sluit zich dan ook van harte aan bij het initiatief van Quiet Community Maastricht.

Ramona houdt zich samen met haar team van professionals intensief bezig met beschermingsbewind, juridisch advies en incasso’s. Zij komt al jaren in aanraking met mensen die met financiële tegenwind kampen en schreef een praktisch-juridische gids, Boeien voor de bewindvoerder, het resultaat van haar ruime ervaring en inzichten als incassogemachtigde, bewindvoerder, advocaat en ondernemer.
Ramona (samen op de foto met Inger Courtens, een van de professionals in het team): “Het blijven elke keer persoonlijke drama’s, vaak voortkomend uit onvoorziene omstandigheden, ontbreken van kennis, daadkracht en veerkracht. Ik ben ervan overtuigd dat in de basis niemand bewust ervoor kiest om in een schuld- of armoedesituatie terecht te komen. De uitdaging ligt erin om de sleutel te vinden van de deur, die naar een oplossing leidt. Dat doen we met onze cliënten samen. Samen proberen we te denken in oplossingen in plaats van barrières op te werpen.”

Nieuwe interventies
Het Batta-team komt op diverse niveaus schulden en armoede tegen. Van beginnende signalen tot aan dwangbevelen en huisuitzettingen toe. Het systeem dat in Nederland rondom schulden en armoede is gebouwd voldoet niet altijd en vertoont hiaten. “Het is aan ons, de professionals, om op een slimme manier aanvullende interventies te bedenken op deze hiaten en deze samen uit te voeren, waardoor er meer en eerder preventief kan worden ingegrepen. Ook de opbouw van weerbaarheid van cliënten is daarbij belangrijk”, zeggen Ramona en Inger.

Vertrouwen
In dat kader was Ramona zeer enthousiast toen zij hoorde van het concept van Quiet Community en de plannen om dat ook in Maastricht uit te rollen. Ramona: “Dit is volgens mij een van die nieuwe interventies, die ertoe kunnen leiden dat mensen het geloof in zichzelf terugvinden. Dat ze bereid zijn om opnieuw ervoor te gaan én voor zichzelf en hun omgeving kansen creëren. Wat mij erg aanspreekt is het uitgangspunt van vertrouwen. Daarmee leg je de verantwoordelijkheid ook weer terug waar die hoort, namelijk bij de mens zelf. Te vaak komen mensen in een doolhof van regels en voorschriften terecht, dat mag een tandje minder.”

Meedoen
“Ik ga in ieder geval als ambassadeur, maar ook met ons kantoor actief meedoen aan de Quiet Community Maastricht. Bijvoorbeeld door het verlenen van gratis en drempelverlagende intakegesprekken bij de inloop van Quiet, het in een vroegtijdig stadium verkennen van dreigende schuldhulpverlening. Maar we willen ook onze jarenlange expertise op het gebied van schuldentrajecten inzetten voor de Quiet Community.”
Ramona wil tot slot graag een lans breken voor samenwerking tussen maatschappelijke partijen. “Ik zie heel veel verschillende initiatieven in Maastricht en omgeving op het gebied van schulden en armoede. Ik ben zelf ook, als vrijwilliger, actief in armoedestichtingen en initiatieven. Mijn wens zou zijn dat men zich, nog meer dan nu, samenpakt en goed gaat samenwerken. Over je eigen schaduw heen stappen is daarbij héél belangrijk, het gaat immers over de mensen die jouw hulp nodig hebben, en niet over jezelf. De uitnodiging van Quiet tot samenwerken neem ik graag aan.”

Bij de foto: ‘Geboeid’ door de Quiet 500: gerechtsdeurwaarder Ramona Batta (links) en Inger Courtens, gecertificeerd bewindvoerder en schuldhulpverlener, willen graag samenwerken met de Quiet Community.