Heb jij het komend jaar tijd over en zou je graag van waarde willen zijn voor een ander? Wat zou je er dan van vinden om een periode maatje te zijn voor iemand die schulden heeft en daar vanaf probeert te komen?

In schulden raken is iets wat ons allemaal kan gebeuren. Het kwijtraken van een vaste relatie, een goede baan of een andere plotselinge crisis kan er voor zorgen dat je je financiën niet meer op orde krijgt. Ook het plotseling mantelzorger worden of het zelf krijgen van gezondheidsproblemen zorgen er vaak voor dat er inkomen verloren gaat. Voor mensen met ernstige schulden treft het Bureau Schuldhulpverlening (BSH) afbetalingsregelingen met schuldeisers. Daardoor krijgen mensen lucht en komt er weer zicht op een ‘normaal’ leven. Bij dit opnieuw beginnen kan een ‘maatje’ erg belangrijk zijn. Iemand die gedurende een jaar onbevooroordeeld meekijkt en steun geeft. BSH biedt deze mogelijkheid aan via het maatjesproject van stichting De Vonk in Tilburg.

Open geest

Marja Wittenbols is coördinator van het project ‘SchuldenVrij Maatje’. Momenteel heeft ze zo’n dertig vrijwilligers die ze begeleidt. Enthousiaste mensen allemaal, maar helaas zijn het er te weinig, want de hulpvraag is groter. Ze zou graag in mei een nieuwe groep maatjes willen starten.
Marja: ‘Een maatje gaat samen met de klant op zoek naar mogelijkheden om schulden in de toekomst te vermijden. Je hoeft als maatje niet ervaringsdeskundig te zijn. Mag wel, mits je er voldoende afstand van kunt nemen. Belangrijker is dat je goed kan communiceren, een open geest hebt en nieuwsgierig bent. Een maatje onthoudt zich van oordelen, de klant is welkom en ontvangt begrip voor zijn vragen en problemen. De samenwerking tussen beiden is een gelijkwaardige.’

De juiste match

Marja: ‘De klant beslist na een intakegesprek of hij met het maatje in zee wil. Alles op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid, het is geen gedwongen hulpverlening. In principe heeft een maatje één klant of één gezin te begeleiden. In het begin komt het neer op zo’n twee uur per week, maar dat neemt af, op het laatst zien ze elkaar gemiddeld nog hooguit één keer per maand. Maatjes krijgen een cursus van drie dagen. Daarin wordt uitgelegd wat er psychologisch gebeurt met mensen die ineens in armoede terechtkomen. Er wordt geleerd wat je mogelijkheden maar ook wat de grenzen zijn in de hulpverlening. Maatjes wisselen ervaringen met elkaar uit tijdens intervisie- en scholingsbijeenkomsten. Verder kunnen ze altijd een beroep op mij doen.’

Eigenwaarde en zelfvertrouwen
BSH werft voor dit maatjesproject alleen klanten die geen al te grote psychische – of verslavingsproblemen hebben. Mensen moeten in staat zijn om te kunnen leren van het maatje en moeten geacht worden na het traject zelfstandig verder te kunnen.
Marja: ‘Het is prachtig om te zien hoe klanten zich uit een crisissituatie weten te worstelen. Dat maakt het werk voor een maatje heel dankbaar. De veerkracht van klanten blijkt groot en dat is mooi om van dichtbij mee te maken. Ze hebben vaak lange tijd in schaamte geleefd en voelen zich door het maatje gehoord en gezien. Het maatje maakt weerstanden bespreekbaar en kijkt samen met de klant hoe daarin gedrag te veranderen. De vrijwilligers vertellen me regelmatig hoe fijn ze het vinden om van zoveel waarde te zijn voor de ander. Het teruggeven van eigenwaarde en zelfvertrouwen is daarbij misschien wel het allerbelangrijkste.’

Informatie en opgeven als vrijwilliger:
www.stichtingdevonk.nl e-mail: m.wittenbols@stichtingdevonk.nl   013-4647600

Door: Dick Witte | Foto: Beeldhouwers.nl