Maatschappelijk werker John Wildenberg, werkzaam bij Farent en PowerUp073, is uitgeroepen tot Schuldhulpverlener van het jaar 2020. John wint, naast lof en erkenning, een waardecheque van 2000 euro die hij doneert aan Quiet. 

De verkiezing is georganiseerd door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van verschillende welzijnsorganisatie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. “John durft buiten kaders te treden. Hij communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Met een psychiatrische klant praat hij net zo makkelijk als met een staatssecretaris die op werkbezoek komt. Een verbinder die de juiste personen aanschiet om stappen te maken. Mensen vertrouwen hem en hij heeft lef.”

John is trots met de benoeming tot Schuldhulpverlener van het jaar 2020. “Ik ben erg blij met de winst en zie het als een groot compliment voor de bijdrage die ik heb geleverd voor mensen met schulden. Daarnaast waardeer ik alle stemmen van vrienden, collega’s, vakgenoten en geïnteresseerden en daarmee het vertrouwen dat ik krijg om ambassadeur te worden voor de schuldhulpverlening.”

Structureel veranderen
John heeft zich in het afgelopen jaar bijzonder ingezet om mensen te helpen bij hun financiële problemen en om de aanpak van schulden te verbeteren. “Het raakt mij als ik iemand spreek die zich jarenlang uit schaamte, heeft verstopt voor hulp of die ‘gevangen’ zit in het schuldensysteem”, vertelt John. “Dat moet veranderen. Mijn missie is om voor elkaar te krijgen dat op lokaal en landelijk niveau structureel de aanpak van schuldenproblematiek wordt verbeterd. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor.”

Binnen PowerUp073 heeft John het project ‘Geld moet rollen’ mee opgezet, dat zich richt op het voorkomen van schuldenproblematiek bij jongeren. Door voorlichting te geven op scholen, werkt John aan bewustwording onder jongeren, ouders en leerkrachten.

 

Quiet zet zich op een mooie manier in voor mensen in armoedesituaties

Cheque is voor Quiet
De cheque met 2000 euro schenkt John aan Quiet Den Bosch. “Dit initiatief zet zich op een mooie manier in voor mensen in armoedesituaties, waarbij ze aan de ene kant mensen helpen door leuke dingen mogelijk te maken zoals een diner. Aan de andere kant zijn ze ook een beweging waar mensen met schulden elkaar ontmoeten en een stem krijgen om verandering tot stand te brengen voor hen allemaal.”