Quiet heeft in 2017 een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen zijn er drie Quiet-steden bijgekomen, maar ook heeft de community in Tilburg een hoge vlucht genomen. Hieronder blikken we eerst – met een mix van verbazing en… ja, trots – terug op de mooie scores. Maar we benoemen ook graag de ‘sores’: de dilemma’s en groeipijnen die we hebben ervaren.  

De scores

Veel meer members

Het is hard gegaan in 2017. In Tilburg hebben we een sprong gemaakt van 500 members in januari naar 965 members nu, medio december. Dat betekent dat er zo’n 2.500 mensen (members + hun gezinsleden) zijn aangesloten bij onze community.

Van die 965 maken er op dit moment 731 daadwerkelijk gebruik van de aanbiedingen. Waarom dat geen 100% is? De redenen lopen uiteen. Regelmatig komt het voor dat mensen aangeven dat het inmiddels financieel wat beter hen gaat en dat ze het graag een ander gunnen. Bij Quiet ben je dan geen lid-af, maar op verzoek zetten we dan de automatische toezending van aanbieding uit. Ook kan het zijn dat mensen ertegen opzien – uit schaamte of armoedestress? – om gebruik te maken van de aanbiedingen. Of simpelweg passief blijven als ze een mail met een aanbieding krijgen.

Dan krijgen ze gegarandeerd te maken met ons belteam. Dat heeft in de tweede helft van 2017 hard gewerkt aan de activatie van de members. Als het lukt om contact te krijgen – soms echt een probleem, want telefoon en internet kosten geld – is er extra uitleg en behulpzaamheid. Maar… als afspraken niet worden nagekomen, focussen we ons liever op mensen die wél uitkijken naar een aanbieding.

In de nieuwe Quiet-steden – net begonnen met de werving – gaan de membertallen dagelijks omhoog: Den Bosch (149), Maastricht (32) en Groningen (67) gaan voor de kickstart.

Veel meer sponsors

Nog zo’n fijne toename. In Tilburg staat de teller medio december 2017 op 346 actieve sponsors, tegen ruim 200 eind 2016. Een groot deel van de actieve sponsors heeft een herhaald aanbod: elke week of maand biedt men dan een of meer Quiet-members een gratis dienst, product of verwennerij aan. Andere sponsors kiezen voor een eenmalige aanbieding, vaak voor veel mensen tegelijk.

Natuurlijk is er ook verloop in ons sponsorbestand; de redenen daarvoor zijn divers. Denk aan veranderde bedrijfsomstandigheden, maar ook aan sponsors die oprecht balen als een member niet op een afspraak verschijnt en daar consequenties aan verbinden.

Veel meer matches

Meer members, meer sponsors, dan krijg je ‘vanzelf’ meer matches. Dat blijkt heel duidelijk als we de Tilburgse scores bekijken. Begin 2017 konden we maandelijks zo’n 290 keer een member blij maken met een aanbieding. Aan het eind van het jaar ligt dat gemiddelde op 500 keer per maand! In november mochten we zelfs 747 matches noteren. Op 20 december zitten we op 5.585 matches. We verwachten dat de vele kerstaanbiedingen dat aantal nog richting 6.000 zullen opstuwen. Sta er even bij stil: 6.000 maal heeft iemand in een armoedesituatie zich gezien en gerespecteerd gevoeld, dankzij belangeloze vrijgevigheid.

Veel meer inloop

Ook de dinsdagse inloopochtenden in Tilburg zijn sterk in populariteit toegenomen. Om een idee te geven: voor 2017 schommelde het gemiddelde rond 25 bezoekers, nu is dat meer dan verdubbeld. Veel dezelfde gezichten? Oók, maar opvallend is dat veel nieuwe members meteen de weg naar de Boomstraat weten te vinden.

Sinds kort heeft ook Quiet Den Bosch een wekelijkse inloop; op vrijdagmorgen is het gezellig druk aan de Triniteitstraat 19.

& de sores

Geen tijd!

We hebben de ambitie om de Quiet-formule uit te rollen in veel meer steden in Nederland. Dit jaar zijn er in Den Bosch, Maastricht en Groningen al Quiets van start gegaan. In de voorfase en de beginfase bieden we vanuit Tilburg veel ondersteuning. Lekker(e) druk voor ons kleine kernteam, maar dat betekent wel dat we in de eigen keuken kritisch moeten zijn: waaraan besteden we wél tijd en energie, en waaraan juist niet? We willen zoveel mogelijk verschil maken voor mensen in armoedesituaties, maar hoe dan? De discussies daarover lopen soms hoog op, want ja… waarom niet tóch die ene leuke actie doen, ook al kost die eigenlijk te veel tijd? Dat is een voortdurende worsteling, voor ons allemaal.

Een lief gebaar, maar…

Stel: iemand biedt tweedehands spullen aan waarvan we – bijna – zeker weten dat we er een van onze 950 members blij mee kunnen maken. Dat gebeurt vaak, en is hartverwarmend. Toch twijfelen we soms: is het wel echt goed spul of wil iemand zich een ritje naar de stort besparen? Quiet heeft geen magazijn, dus we moeten iets meteen kwijt kunnen. Regelmatig verwijzen we daarom naar goede doelen, die dit beter kunnen behappen. Al maken we graag een uitzondering voor een meisje van negen dat haar favoriete knuffel komt aanbieden voor de arme kinderen. Daar zoeken we een nieuwe trotse eigenaar voor. Zeker weten!

Ze willen niet!

Een situatie waar we ons ongemakkelijk bij voelen: sponsor biedt enthousiast iets aan, maar soms is er in de praktijk nauwelijks interesse voor. Er zijn velerlei mogelijke oorzaken. Sommige kunnen we proberen te ondervangen – bijvoorbeeld door de aanbieding nog eens extra onder de aandacht te brengen bij members. Een van de leermomenten: we moeten zorgen dat de (gevoels)waarde van de aanbiedingen niet te sterk uiteenloopt. Daar houden we rekening mee in het eerste gesprek met een sponsor. Hebben we al veel aanbiedingen in een categorie die niet goed loopt? Dan misschien even geen nieuwe werven, toch? En vooral: open communiceren en verwachtingen én teleurstellingen durven te benoemen en bespreken.

Geen korting, of…?

Op de valreep van 2017 voelden we ons collectief rot over een klik die geen klik werd. Je moet weten: we willen onze members geen kortingen aanbieden. We zien het niet als onze taak om ze te prikkelen om geld uit te geven. Een sponsor bood aan om een gezellige decembermiddag te organiseren met enkele extra’s voor onze members. Daarbij ook een Quiet-menu voor een heel prettig tarief. Daar zit je dan: je weet zeker dat deze mensen het allerbeste voor hebben met je members, maar wilt je naam niet verbinden aan een menu dat niet helemaal gratis is. Met pijn in het hart hebben we ons vastgehouden aan dat principe, tot ergernis van de goedbedoelende partner.

Geen hoofdkantoor

In 2017 kreeg Quiet Tilburg ‘opeens’ flinke gezinsuitbreiding: Den Bosch, Groningen en Maastricht haakten aan, het begin van de warme lappendeken die wij op termijn over heel Nederland hopen uit te spreiden. Maar nu zij ook onder de vlag van Quiet opereren, moet je wel goede afspraken maken. Bij welke dingen trekken we samen op, en bij welke juist niet? Welke uitgangspunten zijn ‘heilig’, en waaraan kan iedere stad een eigen invulling geven? Belangrijk is dat elke stad zijn eigen financiering heeft en een eigen bestuur. Quiet Tilburg heeft natuurlijk al twee jaar ervaring opgedaan met alle facetten van het digitaal armoedeverzachten, we hebben veel kinderziektes mogen tackelen. Al onze ervaringen en kennis stellen we graag en ruimhartig ter beschikking aan onze zustercommunity’s in de intensieve beginfase. Niet als hoofdkantoor, maar als facilitator.

Nog een stad!

Als we met initiatiefnemers uit nieuwe steden in zee gaan, zijn er heel wat gesprekken aan voorafgegaan. Voelt het goed en is er aan een aantal voorwaarden voldaan, dan gaan we er samen voor.

In één stad liep het totaal anders. Daar verrees – op Facebook dan – een Quiet waarvan wij totaal geen weet hadden. Goedbedoeld, maar verder had het initiatief maar weinig parallellen met de werkwijze van Quiet. Nou hebben wij hier wel een afgestudeerd juriste in de gelederen, maar we kozen voor de vriendelijke mail, waarin we vroegen de naam niet meer te gebruiken. En hulp aanboden om de armoedeverzachting ter plekke van de grond te krijgen. Overigens is – inmiddels – de merknaam Quiet ‘echt’ beschermd, hoor.

Waar zijn ze nou?

Bij Quiet gaan we uit van vertrouwen en respect, en we merken dat dat voor veel members een verademing is, ze zijn dat niet meer gewend. Werkt ook geweldig, we zien mensen opbloeien. Wie zich inschrijft bij Quiet krijgt uitgebreid uitleg over wat Quiet kan betekenen. Ons belteam – vrijwel allen zelf member – steekt er vervolgens veel energie in om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, als ze een aanbieding van een sponsor accepteren. Desondanks komt het een enkele keer voor dat een member zonder bericht verstek laat gaan, terwijl er een tafeltje voor twee gedekt is of een knipbeurt is gepland. Terechte ergernis bij de sponsor, slecht voor ons imago. Dan blijkt er soms heus wel een heel knellende reden te zijn geweest, maar soms ook niet. En wat doe je dan? Stráffen, of toch zo lang mogelijk vasthouden aan dat vertrouwen? Wij kiezen voor een mix. Nóg een keer goed uitleggen hoe het werkt, maar ook duidelijk aangeven: tot hier en niet verder.