Op woensdag 23 en donderdag 24 oktober was het Quiet-pand aan de Hoflaan het toneel van een workshop ‘sociale veiligheid’. Achter die wat saaie, politiek-correcte term ging een levendige uitwisseling van ervaringen schuil. Over twee groepen verdeeld kregen onze vrijwilligers door Eveline Bogaard van Bogaard Trainings Design en actrice Lisa Hoogkamer op een hapklare manier informatie aangereikt over dit belangrijke thema.

Want belangrijk, dat is het: iedereen bij Quiet heeft immers recht op een omgeving waarin je je op je gemak voelt en niet voortdurend op je hoede hoeft te zijn voor intriges en ongewenste uitingen. De deelnemers werden – met Lisa in diverse rollen – getrakteerd op een aantal voorbeelden van situaties die als belastend kunnen worden ervaren. De grens tussen ‘veilig’ en ‘onveilig’ kan per persoon verschillen: wat door de één als een onschuldige opmerking wordt ervaren, kan er bij een ander toch flink inhakken.

Uiteraard werd de deelnemers ook gevraagd naar hun eigen ervaringen, en dat leverde interessante discussies op. Eveline Bogaard was enthousiast over de motivatie van onze workshopdeelnemers. “Het viel me op hoe geïnteresseerd en betrokken de Quiet-vrijwilligers waren. Ze wilden er echt iets van opsteken. Ze durfden zich kwetsbaar op te stellen, durfden hun mening te geven en deden dat op een open en respectvolle manier. Helemaal goed.”

Vrijwilligerscoördinator René Verhoeven beaamt dat: “De sfeer was top, de reacties achteraf waren stuk voor stuk positief. Zo van: wij zijn een community, we horen bij elkaar en daar zijn we trots op. Wat mij heel erg trof was dat mensen zich ook nadrukkelijk verantwoordelijk voelen voor ieders welzijn bij Quiet. Daaraan zitten twee kanten: de ander op z’n tijd een compliment geven, maar ook elkaar rechtstreeks durven aanspreken als iets niet loopt zoals het hoort.”