In Stadsnieuws van woensdag 17 april een artikel over de vervulling van een lang gekoesterde wens van Quiet Community. Dankzij de eendrachtige ondersteuning vanuit het Tilburgse bedrijfsleven kan de armoedeverzachter beschikken over een fraaie ‘bedrijfsbus’.

Tilburg – Waarom hebben ze bij Quiet eigenlijk een bus nodig? Esther Croes legt het uit: “Ons uit vrijwilligers bestaande Actieteam voert regelmatig klussen uit bij collega-members, die zich dat financieel niet kunnen permitteren of ze fysiek niet aankunnen. Ook brengen ze regelmatig dingen rond, zoals laatst nog een groot aantal door de Kiwanis geschonken matrassen. Mooi en dankbaar werk, concrete armoedeverzachting, maar we moesten nogal improviseren bij het transport van alle gereedschappen en spullen. Dat is nu verleden tijd.”

Al even geleden werd de kiem voor de feestvreugde gelegd. De eerste aanzet werd in samenspraak met het Lindeboom Genootschap gegeven. Vanuit deze vereniging geven Tilburgse bedrijven van meer dan 100 jaar oud ondersteuning aan sociale en culturele activiteiten die de cohesie in Tilburg bevorderen.

Méédoen

Bart Heerkens van de sponsorcommissie: “In de contacten met Quiet sprak ons de gecombineerde aanpak van de armoede aan. Dus niet alleen dingen géven aan mensen die het goed kunnen gebruiken, maar ze ook helpen om méé te doen. Zorgen dat mensen niet in een hoekje blijven zitten, maar ze vertrouwen én zelfvertrouwen geven. Dan komen er vanzelf parels bovendrijven.”

Bart vond al gauw de bestuursleden van het genootschap aan zijn zijde. Niet alleen gaven zij groen licht; Florent Claassen (Claassen Logistics) en Thomas Bogaers (Vollenhoven Olie – AVIA) deden namens hun bedrijven nog een extra duit in het zakje. Ook Van Mossel Automotive Group sloot aan in de rij sponsors. De laatste financiële zet werd gegeven door het Spiegelglasfonds, nog zo’n maatschappelijk betrokken Tilburgse vereniging.

Verbondenheid

En zo kon op 8 april bij het Quiet-pand aan de Hoflaan de feestelijke overdracht van de bus plaatsvinden.
Esther Croes: “De manier waarop dit tot stand is gekomen, dat is precies waar het bij Quiet om draait. Lokale verbondenheid stimuleren, samen optrekken om het armoedeprobleem te verlichten voor de mensen die eronder gebukt gaan.”
De schenkers werden bij de overdracht van de bus met bossen bloemen onthaald, maar dát feest ging niet door: spontaan werden ze afgestaan aan de aanwezige Quiet-vrijwilligers. Ook dat gebaar werd enthousiast ontvangen…

Foto boven: Esther Croes zette Quiet-supporters Thomas Bogaers, Bart Heerkens, Florent Claassen, Wessel van Rooij (Van Mossel), Hein de Bont (Spiegelglasfonds) en Daan van Gastel (Van Mossel) in de bloemetjes. Zij speelden die attenties maar al te graag door naar de Quiet-vrijwilligers.