Vorige maand ontmoette Quiet Drechtsteden de Stichting Paul Opstal op de Beursvloer in Dordrecht. Bij de Beursvloer gaan bedrijven in gesprek met stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven om te ontdekken op welk vlak ze – in ruil voor een tegenprestatie – in een specifieke hulpvraag kunnen voorzien. Dit aanbod kan bestaan uit menskracht, materialen, kennis en/of faciliteiten.

Stichting Paul Opstal heeft Quiet Drechtsteden én Stichting Geef Het Dordt deze avond verblijd door cadeaus te schenken aan onze jongste members. Vorige week was het dan zover, het ophalen van de cadeaus.We zijn trots dat de betrokken partijen onze Quiet-members een warm hart toedragen en samenwerking net zo leuk en belangrijk vinden als wij. Dit maakt het aanbieden van de cadeaus extra bijzonder.

Met dank aan: Stichting Opstal, Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht, AA Rental, WeesVeilig, Garant Beveiliging