Quiet Community biedt momenteel aan zo’n 1.600 gezinnen in Tilburg armoedeverzachting én de mogelijkheid zich te versterken. Vanwege de groei van onze organisatie zoeken we nu

een (onbezoldigd) bestuurslid 

 

Over Quiet Community Tilburg

In de slipstream van het succesvolle magazine Quiet 500 is in 2015 de Quiet Community Tilburg gestart. Ons motto is Vertellen, Verzachten, Versterken. Niet alleen vragen we zoveel mogelijk aandacht voor het armoedeprobleem, ook verdelen we via een uniek online-platform aanbiedingen van inmiddels ruim 400 lokale sponsors eerlijk onder Tilburgse mensen die in armoede leven. Daarnaast geven we hun samen met partnerorganisaties stimulansen en kansen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten. 

Deze doelstellingen voeren we in de dagelijkse praktijk uit met een sterk team van medewerkers (5 fte) en zo’n 40 vrijwilligers, allen (in)direct aangestuurd door de teamleider.

Over het bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur van de Stichting Quiet Community Tilburg geeft de koers aan en zorgt voor een duurzame organisatie die optimaal kan functioneren.

We staan dichtbij de organisatie, waarbij we niet alleen vergaderen en met de strategie bezig zijn, maar ook zelf projecten oppakken en proactief met medewerkers sparren. We zijn van denken én doen, van visie én handen uit de mouwen.

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van de visie en meerjarenplannen, het jaarplan en de begroting, het maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet Tilburg, het coachen van medewerkers, het bewaken van het primaire proces, het stellen van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen (met name Tilburgse) netwerk.

Over de vacature

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen, met specialistische kennis van juridische zaken, financiële zaken, communicatie en bedrijfsprocessen. Extra welkom zijn daarom kandidaten die zich herkennen in een (of meer!) van de onderstaande karakteristieken.

* Je hebt affiniteit en ervaring met het aantrekken van sponsors of fondsenwerving, landelijk of lokaal.

* Je beschikt over een stevig Tilburgs netwerk, waardoor er nieuwe kansen ontstaan voor Quiet.

* Je bent van dichtbij bekend met een organisatie met veel vrijwilligers en/of de versterking van mensen die in een kwetsbare situatie verkeren.

Maar: ook als je niet aan een van deze profielen voldoet, maar wel zeer gemotiveerd bent voor de functie van bestuurslid bij Quiet Tilburg, word je van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken.

Jij bent iemand die…

* het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft.

* beschikt over relevante ervaring en/of een relevant netwerk.

* gelooft in collegiaal bestuur: samen met collega-bestuursleden als team verantwoordelijkheid dragen en stappen vooruit zetten.

* Quiet Tilburg indien nodig extern kan representeren.

* de teamleider bijstaat in de voorbereiding en uitvoering van beleid, als klankbord en coach.

* op strategisch niveau kan meedenken over de toekomst van de organisatie en verbeteracties.

* over voldoende tijd beschikt om bovenstaande te realiseren (2 à 4 uur per week).

Interesse?

Heb je interesse in de bestuursfunctie? Dan kun je tot 1 december 2020 reageren door je motivatie en je cv te sturen naar voorzitter Stefan Jansen, bestuursvacature@quiet.nl. We gaan graag in december in Tilburg met kandidaten in gesprek. De functie start na afronding van het selectietraject; de bestuurstermijn is twee jaar, waarna verlenging mogelijk is.

Het kantoor van Quiet Community Tilburg is aan de Hoflaan 23, 5044 HA Tilburg, 013-7820102. Meer informatie over onze Community vind je op www.quiet.nl/tilburg, de Facebook-pagina: @quiettilburg en in de recent verschenen Quiet Tilburg Courant.