Ben je het overzicht op je administratie steeds vaker kwijt? In Stadsnieuws van 5 oktober belicht Quiet Community de mogelijkheid om met gratis hulp weer de baas in je eigen papierwinkel te worden. 

Tekst: Lisa Mulder | Onderste foto: May van den Heuvel

Inkomstenbelasting, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, hypotheken, levensverzekeringen, studieschulden… je kunt makkelijk verdwalen in het doolhof dat administratie heet. Gelukkig is Thuisadministratie er om orde te scheppen in de chaos. Het is een initiatief van Humanitas en ContourdeTwern,  vrijwilligersorganisaties die mensen helpen iets te veranderen aan een probleemsituatie. Harrie Schuuring (foto onderaan), bij Humanitas consulent Armoede voor Zuid-Nederland, coördineert het project. “Thuisadministratie is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Tilburg vanaf 18 jaar die problemen met hun administratie ervaren. Het doel van onze ondersteuning is dat zij zelfredzaam worden.” Dat is steeds belangrijker, nu de overheid meer en meer van burgers verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leven. Harrie ziet al in de voorfase een kentering: “Waar deelnemers vroeger vooral werden aangemeld door een verwijzer, is de trend nu dat veel deelnemers zélf initiatief nemen. Heeft ook te maken met de toegenomen bekendheid van Thuisadministratie en onze goede naam.”

Begeleiding op maat

Harrie legt de werkwijze uit: “Na de kennismaking proberen we inzicht en orde te creëren in de administratie. Deze fase duurt gemiddeld drie tot vier dagdelen. Dan komt er een beslismoment: gaan we verder, ja of nee? Bekeken wordt dan of de deelnemer nog meer begeleiding en coaching nodig heeft. Ieder traject vereist maatwerk. Gedragsverandering teweegbrengen kost tijd en hoe snel deze verandering plaatsvindt verschilt per persoon.”

Hoge score

Aan iedere deelnemer wordt een vrijwilliger gekoppeld. “Om de kwaliteit te waarborgen volgt iedere vrijwilliger een intensieve training. We vinden het belangrijk dat zij goed overweg kunnen met de deelnemers. Je moet iemand kunnen motiveren het heft weer in eigen hand te nemen. We hebben professionals in dienst die de vrijwilligers ondersteunen en begeleiden.”

Het komt voor dat iemand totaal geen administratieve structuur heeft. In dat geval reikt Thuisadministratie een systeem aan zodat er weer overzicht komt. Het doel, zelfredzaamheid van de deelnemers, wordt in 80% van de gevallen bereikt.

Lage drempel

Duidelijk is dat de persoon zelf centraal staat. Harrie: “We proberen de mens te zien die schuilgaat achter de hulpvraag. De drempel is zo laag mogelijk. Bijna iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning gaat deze ook krijgen.” Toch komt het voor dat mensen bang zijn om zich aan te melden of hun verhaal te doen. Harrie: “De geheimhoudingsplicht hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij komen bij kwetsbare mensen thuis die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Daarom zorgen wij ervoor dat de deelnemers in een veilige omgeving hun verhaal durven te doen.”

Wie in aanmerking wil komen voor de begeleiding van Thuisadministratie, vindt op  www.thuisadministratie.info  gedetailleerde informatie over de aanmeldprocedure.

DSC_1653