Ken je De Vonk? Deze stichting houdt zich intensief bezig met ‘maatschappelijk activeringswerk’. Het bestrijden van armoede is daarbij een van de speerpunten. Een bijzonder sympathiek en effectief project is SchuldenVrijMaatje. Hierbij geven vrijwilligers morele en praktische ondersteuning aan mensen met schulden. Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen: een luisterend oor bieden, helpen bij moeilijke telefoongesprekken of het vinden van de juiste informatie, meegaan naar dat spannende gesprek…
Vorig jaar kon je dit Quiet-artikel lezen in Stadsnieuws, dat een goed beeld geeft van wat De Vonk beoogt met SchuldenVrijMaatje. Het is heel dankbaar werk om, bijvoorbeeld, enkele uren per week iemand op deze manier te begeleiden. Zoals een Maatje het verwoordt: “Ik leer zoveel van mijn werk als Maatje. Door het contact met mijn deelnemers kom ik in een andere wereld. Ik heb veel respect gekregen voor mensen die van zo weinig geld moeten rondkomen.”
Heb jij interesse om als SchuldenVrijMaatje aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Marja Wittenbols, 013-4647600, secretariaat@stichtingdevonk.nl.