Verslaglegging

Stichting Quiet Community Tilburg is de bestuurlijke paraplu voor de activiteiten van de Tilburgse Quiet Community. Voorheen waren die ondergebracht in de oorspronkelijke Stichting Quiet 500. Per 1 juli 2019 zijn er twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur: de nieuwe Stichting Quiet Community Tilburg en daarnaast Stichting Quiet Nederland, de voortzetting van Stichting Quiet 500. Op deze pagina vind je alle verslagen die betrekking hebben op de activiteiten in Tilburg.

Quiet als beweging kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat mensen opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én zelfstandig op zoek gaan naar kansen op een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Tilburg werkt vanuit de volgende kernwaarden.

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Publicaties

Quiet Community Tilburg doet met grote regelmaat verslag van de activiteiten en resultaten. Deze verslagen zijn sinds 1 juli 2019 gepubliceerd door de Stichting Quiet Community Tilburg:

Quiet Community Tilburg Jaarverslag 2021
Quiet Community Tilburg Jaarrekening 2021
Quiet Community Tilburg Jaarplan 2022

De activiteiten van Quiet Community Tilburg vóór 1 juli 2019 zijn uitgebreid beschreven in onze kwartaalverslagen en het document Versterking.

Voor de volledigheid hieronder de eerdere jaarverslagen van de Stichting Quiet 500, waarin de activiteiten en resultaten van Quiet Community Tilburg werden weergegeven:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Community Tilburg telt zes (onbezoldigde) bestuursleden:

Martijn de Bont (penningmeester), zie LinkedIn

Peggy Bressers (algemeen bestuurslid), zie LinkedIn

Judith van Herwaarden (algemeen bestuurslid), zie LinkedIn

Maartje Mutsaers (secretaris), zie LinkedIn

Patrick Stalpers (voorzitter), zie LinkedIn

Petra van Zuilen (algemeen bestuurslid), zie LinkedIn

 

Met de werknemers worden op individuele basis afspraken gemaakt over de beloning. Deze afspraken zijn marktconform en niet bovenmatig. Er is op de beloning geen CAO van toepassing. Het bedrag van de totale loonsom en het aantal fte en werknemers is terug te vinden in de jaarstukken op deze pagina.

ANBI

Stichting Quiet Community Tilburg  is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Stichting Quiet Community Tilburg
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
tilburg@quiettilburg.nl
013-7820102

Het bankrekeningnummer van Stichting Quiet Community Tilburg is: NL04 RABO 0343 0106 07

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74920650.

RSIN 8600.73.877.

De statuten van Stichting Quiet Community Tilburg vind je hier.

CBF-KEURMERK

In 2021 heeft Stichting Quiet Community Tilburg de zogeheten Erkenning verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan kunt uitgaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Meer informatie kunt u lezen door te klikken op onderstaande banner. Bekijk ook ons CBF-Erkenningspaspoort.

 

NOV-KEURMERK

In april 2022 kreeg Quiet Community Tilburg het zogenoemde ‘NOV-Keurmerk’. Dat is een keurmerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk die je alleen krijgt als je kan aantonen dat je vrijwilligersbeleid en -management op en top is. Daar gaat een ‘Goed Geregeld-traject’ aan vooraf waarbij een externe adviseur van de NOV de organisatie doorlicht en uiteindelijk tot een onafhankelijk eindoordeel komt. Met het keurmerk kan een organisatie richting eigen vrijwilligers en aan externe financiers laten zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de vrijwilligers.

Verslaglegging

Stichting Quiet Community Tilburg is de bestuurlijke paraplu voor de activiteiten van de Tilburgse Quiet Community. Voorheen waren die ondergebracht in de oorspronkelijke Stichting Quiet 500. Per 1 juli 2019 zijn er twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur: de nieuwe Stichting Quiet Community Tilburg en daarnaast Stichting Quiet Nederland, de voortzetting van Stichting Quiet 500. Op deze pagina vind je alle verslagen die betrekking hebben op de activiteiten in Tilburg.

Quiet als beweging kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat mensen opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én zelfstandig op zoek gaan naar kansen op een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Tilburg werkt vanuit de volgende kernwaarden.

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Publicaties

Quiet Community Tilburg doet met grote regelmaat verslag van de activiteiten en resultaten. Deze verslagen zijn sinds 1 juli 2019 gepubliceerd door de Stichting Quiet Community Tilburg:

Jaarplan 2022

De activiteiten van Quiet Community Tilburg vóór 1 juli 2019 zijn uitgebreid beschreven in onze kwartaalverslagen en het document Versterking.

Voor 1 juli 2019 waren de activiteiten van Stichting Quiet Community Tilburg ondergebracht in de Stichting Quiet 500 (nu Stichting Quiet Nederland). De volgende jaarverslagen zijn online te lezen:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Community Tilburg telt zes (onbezoldigde) bestuursleden:

Patrick Stalpers (voorzitter), zie LinkedIn

Maartje Mutsaers (secretaris), zie LinkedIn

Martijn de Bont (penningmeester), zie LinkedIn

Judith van Herwaarden (algemeen bestuurslid), zie LinkedIn

Petra van Zuilen (algemeen bestuurslid), zie LinkedIn

Peggy Bressers (algemeen bestuurslid), zie LinkedIn

Met de werknemers worden op individuele basis afspraken gemaakt over de beloning. Deze afspraken zijn marktconform en niet bovenmatig. Er is op de beloning geen CAO van toepassing. Het bedrag van de totale loonsom en het aantal fte en werknemers is terug te vinden in de jaarstukken op deze pagina.

ANBI

Stichting Quiet Community Tilburg  is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Stichting Quiet Community Tilburg
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
tilburg@quiet.nl
013-7820102

Het bankrekeningnummer van Stichting Quiet Community Tilburg is: NL04 RABO 0343 0106 07

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74920650.

RSIN 8600.73.877.

De statuten van Stichting Quiet Community Tilburg vind je hier.

CBF-KEURMERK

In 2021 heeft Stichting Quiet Community Tilburg de zogeheten Erkenning verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan kunt uitgaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Meer informatie kunt u lezen door te klikken op onderstaande banner. Bekijk ook ons CBF-Erkenningspaspoort.

 

NOV-KEURMERK

In april 2022 kreeg Quiet Community Tilburg het zogenoemde ‘NOV-Keurmerk’. Dat is een keurmerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk die je alleen krijgt als je kan aantonen dat je vrijwilligersbeleid en -management op en top is. Daar gaat een ‘Goed Geregeld-traject’ aan vooraf waarbij een externe adviseur van de NOV de organisatie doorlicht en uiteindelijk tot een onafhankelijk eindoordeel komt. Met het keurmerk kan een organisatie richting eigen vrijwilligers en aan externe financiers laten zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de vrijwilligers.

Winkelmandje