Aan de oproep van Quiet Community om mensen in armoedesituaties een extraatje toe te stoppen wordt Tilburg-breed gehoor gegeven. Ruim 330 sponsors en supporters dragen periodiek hun steentje bij.  In de week van Wereldarmoededag kreeg Quiet nog een bijzondere boost.   

Op de foto stralen ze een en al gezelligheid uit, maar wat de vrouwen van OMC Stichting Goede Doelen Tilburg nóg sterker verbindt is hun maatschappelijke betrokkenheid. Eens per twee jaar selecteren zij een aantal doelen die ze verblijden met de opbrengsten van een groots opgezet benefietfeest. Deze keer mogen Gijsje Eigenwijsje en Quiet Community zich verheugen in hun warme belangstelling; zij kunnen 30 juni 2018 in hun agenda alvast van een roze wolkje voorzien.

Moeders

De keuze van die doelen is allerminst willekeurig. Elke van Bezouw, voorzitster van OMC, legt uit: “We richten ons de laatste jaren bewust op initiatieven in de regio Tilburg. Bovendien kiezen we voor goede doelen die dicht bij ons staan. Zo raakt het ons, als moeders, dat kinderen in armoedesituaties niet volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Als wij iets kunnen bijdragen om die armoede te verzachten… graag!”

Het enthousiasme spat dan ook af van de speciale video die de OMC-dames spontaan opnamen om de fondsenwerving voor Quiet een extra push te geven. Hier is vanaf vandaag het filmpje te zien, waarop acht van de in totaal veertien ‘members’ hun sterke motivatie uitleggen en tot actie oproepen.

Wensenwebshop

Die actie hoeft zich overigens niet tot het kopen van kaarten voor het benefietfeest te beperken. Lot Verstegen van de pr-commissie: “Binnenkort kunnen mensen terecht in onze speciale wensenwebshop. Daar kunnen ze heel gericht items of activiteiten adopteren. Denk aan het sponsoren van een kinderfeestje of een gezelschapsspel, dat is dan meteen concreet. Ieder kan zelf een keuze maken uit een aantal mogelijkheden, die passen bij zijn of haar budget. Zo kunnen zowel bedrijven als particulieren hun steentje bijdragen.”

Geluk is het enige wat zich verdubbelt als je het deelt, lezen we op de website van OMC. Misschien net iets te lang voor een tegeltje, maar wel de spijker op zijn kop.

Over OMC

OMC staat voor Official Millennium Club, de vereniging is aan de vooravond van de eeuwwisseling opgericht. Elkaar ontmoeten, verbinden, iets goed doen, daar draait het om. In de loop der jaren heeft OMC  al meer dan 300.000 euro weten te genereren voor overwegend lokale doelen. Meer informatie vind je op www.omcstichtinggoededoelen.nl.