Quiet Community Tilburg, een stichting gericht op het verlichten van armoede in Tilburg, zoekt een nieuw bestuurslid in de rol van:

Voorzitter (onbezoldigd)
Quiet Community biedt momenteel hulp aan zo’n 1.500 gezinnen in Tilburg die het financieel moeilijk hebben. Dat doet Quiet door hun omstandigheden te verzachten en wij helpen ze met versterken. Bovendien vertellen we zo veel en zo vaak mogelijk over armoede en de gevolgen hiervan. Deze doelstellingen van Verzachten, Versterken en Vertellen voeren we in de dagelijkse praktijk uit met een sterk team van medewerkers en vrijwilligers. Het Tilburgse bestuur van de Quiet Community Tilburg geeft hier leiding aan en zorgt voor een duurzame organisatie die optimaal functioneert.

Over het bestuur…
We zijn een bestuur dat dicht bij de organisatie staat, waarbij we niet alleen vergaderen en met de strategie bezig zijn, maar ook zelf projecten oppakken en proactief met medewerkers sparren. We zijn van denken èn doen, van visie èn handen uit de mouwen.

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit het opstellen van de visie en meerjarenplannen, het jaarplan en de begroting, het maken van afspraken met financiers, het naar buiten toe optreden als het gezicht van Quiet Tilburg, het coachen van medewerkers, het bewaken van het primaire proces, het stellen van prioriteiten en het voor elkaar krijgen van zaken door de inzet van het eigen (met name Tilburgse) netwerk. De bestuursvergaderingen vinden in Tilburg plaats.

Over de rol van voorzitter….
Het huidige bestuur bestaat uit zes personen, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor  onderwerpen die aansluiten bij  kennis, expertise of interesse.

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en is samen met de teamleider het gezicht van de stichting. Je taken bestaan o.a. uit:

 • Het leiden van de bestuursvergaderingen
 • Het verzorgen van presentaties over Quiet als organisatie, de doelen verzachten, versterken en vertellen en wat armoede is en doet met mensen
 • Het geven van sturing aan een goed functionerend bestuur
 • Het geven van leiding en sturing aan de teamleider
 • Het bewaken van de procesvoortgang en de naleving van wet- en regelgeving
 • Het (mede) actief onderhouden en uitbouwen van een divers ambassadeursnetwerk
 • Het in samenwerking met het bestuur en Quiet-team ontwikkelen van een korte en lange termijnvisie en doelstellingen voor Quiet Tilburg
 • Het mede en in samenwerking met het bestuur en het Quiet team realiseren van de doelstellingen van Quiet Tilburg

  Jij bent iemand die…

 • het gedachtegoed en de waarden van Quiet onderschrijft
 • beschikt over relevante ervaring en/of een relevant netwerk
 • gelooft in collegiaal bestuur: samen met collega-bestuursleden als team verantwoordelijkheid dragen en stappen vooruit zetten
 • Quiet indien nodig extern kan representeren
 • de teamleider bijstaat in de voorbereiding en uitvoering van beleid, als klankbord en coach
 • op strategisch niveau kan meedenken over de toekomst van de organisatie en verbeteracties
 • over voldoende tijd beschikt om bovenstaande te realiseren (minimaal 4 uur per week)

Interesse?
Heb je interesse in de bestuursfunctie van voorzitter? Dan kun je per e-mail tot 31 maart reageren door je motivatie en je cv te sturen naar sollicitatie@quiettilburg.nl. Wil je eerst meer informatie, neem dan gerust contact op met Petra van Zuilen op petra@quiettilburg.nl, of bel op 06-83386309.

De eerste kennismakingsronde staat gepland in april op het kantoor van Quiet Tilburg aan de Hoflaan 23. De functie start na afronding van het selectietraject; een termijn duurt in principe vier jaar en kan daarna met vier jaar worden verlengd.

Over Quiet Community Tilburg
In de slipstream van het succesvolle magazine Quiet 500 is in 2015 de Quiet Community Tilburg gestart. Met behulp van een uniek, online platform worden aanbiedingen van een groot aantal lokale sponsors automatisch en eerlijk verdeeld onder Tilburgse mensen die in armoede leven. Daarnaast geven we hen samen met partnerorganisaties stimulansen en kansen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten. We vertellen in de stad het verhaal van stille armoede.

Er zijn zeven personen (circa 5 fte) op betaalde basis werkzaam bij Quiet Community Tilburg en zo’n vijftig vrijwilligers. De werknemers – en indirect de vrijwilligers – worden aangestuurd door de teamleider; de gehele organisatie door een onbezoldigd bestuur.