In de stad Maastricht werkt de Quiet Community Maastricht nauw samen met de Voedselbank. Leden van de Voedselbank kunnen zich binnenkort als eersten in Maastricht inschrijven.

René Gabriels, uitdeelpunt Heugemerveld

Wij vroegen enkele vrijwilligers van de uitdeelpunten in buurten Mariaberg en Heugemerveld waarom zij zo enthousiast zijn over de Quiet Community Maastricht.

René Gabriëls (uitdeelpunt Heugemerveld) is vooral getroffen door het feit dat de Quiet in Maastricht in zo’n korte tijd zoveel verschillende actoren heeft weten te mobiliseren. René zegt: “De Quiet-organisatie gaat naar de mensen toe. Het is laagdrempelig voor de mensen om wie het gaat, maar óók voor de vele andere armoede-initiatieven in de stad. De Quiet Community kan zo voor verbinding zorgen.”

EXTRA BELEVING

“Quiet Community Maastricht biedt dat beetje extra wat wij als voedselbank niet hebben”, zegt John Martin  van uitdeelpunt Mariaberg. “Wij zorgen voor de dagelijkse levensbehoeften, net als vele andere initiatieven hier in de stad. Quiet Community biedt de zaken die het leven leuker maken, laat mensen iets beleven wat normaal gesproken buiten hun bereik ligt. Dat dóét wat met mensen.” Jolanda Bruls (Heugemerveld) vult aan: “Mensen in armoede raken geïsoleerd, maar hebben wel behoefte aan contact. Naast de verwennerijtjes zorgt de Quiet Community daar ook voor, via de inloop. Daarnaast zorgt de Quiet-organisatie er voor dat mensen ook eens buiten hun vaste kringetje komen: andere mensen ontmoeten, in een andere omgeving komen, nieuwe ervaringen opdoen. Daar groeien mensen van.”

MAAK LAWAAI
Jack Chorus (l) en John Martin, uitgiftepunt Mariaberg

Jack Chorus (Mariaberg) is het daar mee eens en zegt dat armoede iedereen kan overkomen: “In ieders leven kan iets gebeuren – ontslag, echtscheiding, ziekte – waardoor alles op zijn kop komt te staan. Dan is het moeilijk om overeind te blijven en heb je veel baat bij een hechte gemeenschap.” René haakt daar op in: “De Quiet is voor mij een lichtpunt in de kwijnende solidariteit. Daarnaast kunnen zij door hun manier van aanpak een bijdrage leveren aan het weghalen van de vooroordelen over armoede. Ik vind dat ze op een hele ludieke en respectvolle manier luidruchtig maken wat stil is. Niet alleen helpen, maar ook protesteren en lawaai maken. Want natuurlijk is het moeilijk te verkroppen dat in een rijk land als Nederland voedselbanken en Quiet Communities nodig zijn.”

NIET TELEURSTELLEN

Naast alle positieve punten willen de vier vrijwilligers de Quiet Community Maastricht ook een belangrijk advies geven. “De doelgroep is al vaak teleurgesteld, dus zorg ervoor dat daar niet nog een teleurstelling bij komt. Nu gaat het heel goed met de Quiet Community in Maastricht, maar is dat over een aantal jaren nog steeds het geval? Denk goed na over de duurzaamheid van dit initiatief: hoe zorg je er voor dat het initiatief over enkele jaren niet in elkaar zakt? Hoe zorg je dat de winst die nu behaald wordt blijft bestaan in de lengte der jaren? Denk daar alsjeblieft goed over na!”

Dat nemen we zeker ter harte bij de Quiet Community, niet alleen in Maastricht, maar gezamenlijk met alle steden waar de Quiet-organisatie actief is. “Dat maakt de Quiet Community ook zo sterk”, zegt René tot slot, “het is zowel lokaal als nationaal.”