Verslaglegging

De Quiet Community kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen.

Quiet Community Den Haag werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

ANBI

De Stichting Quiet Den Haag is in 2022 door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen.

Dit betekent dat giften aan Quiet Den Haag voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

 

Quiet Community Den Haag
Scheepersstraat 136
2572 AN Den Haag

denhaag@quiet.nl
KVK: 86130420
RISN: 863872220
IBAN: NL24ABNA0112399460

Het Bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Den Haag bestaat uit de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:

Winita Acharju
Jan-Ite de Ruijter
Evert Wind

 

Teamleider:
Tine Strous-Delaere
tine.strous.delaere@quiet.nl

 

 

 

Jaarstukken

Quiet Den Haag Beleidsplan 2022

Winkelmandje