Verslaglegging

Quiet Eindhoven kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in armoede leven arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een memberschap bij Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Eindhoven werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Algemene informatie

Quiet Eindhoven is een stichting, formeel genaamd stichting Quiet Community Eindhoven. Het bestuur van de stichting is als volgt:

voorzitter – mw. Mary Fiers
secretaris – dhr. Evert de Kock
penningmeester – dhr. Lennert van der Hoeven
bestuurslid – mw. Ingrid de Boer
bestuurslid – mw. Sietske Aussems
bestuurslid – dhr. Maarten van Ham

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Quiet Eindhoven werkt nauw samen met stichting Quiet Nederland. Onze statuten vind je hier.

IBAN: NL77 RABO 0350 6049 75.
Kamer van Koophandel onder nummer: 76559858.
RSIN/Fiscaal nummer: 860674538.

Jaarrekening

Klik hier voor de jaarrekening van 2021 van Quiet Eindhoven, vastgesteld op 10 maart 2022.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2021 van Quiet Eindhoven.

Jaarplan 2022

Klik hier voor ons jaarplan 2022.

Winkelmandje
  • No products in the cart.