Verslaglegging

Per 1 juli 2019 is de oorspronkelijke Stichting Quiet 500 opgesplitst in twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur: Stichting Quiet Nederland en Stichting Quiet Community Tilburg.

Quiet als beweging kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat mensen opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én zelfstandig op zoek gaan naar kansen op een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Tilburg werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Stichting Quiet 500, de voorloper van de huidige twee stichtingen, is eind 2013 opgericht. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen:

 

Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Community Tilburg in:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Community Tilburg telt vier (onbezoldigde) bestuursleden:

Stefan Jansen (voorzitter)

Petra van Zuilen (secretaris) 

Paul de Kok (penningmeester)

Judith van Herwaarden (algemeen bestuurslid)

Met de werknemers wordt op individuele basis afspraken gemaakt over de beloning. Deze afspraken zijn marktconform en niet bovenmatig. Er is op de beloning geen cao van toepassing. Het bedrag van de totale loonsom en het aantal fte en werknemers is terug te vinden in de jaarstukken op deze pagina.

ANBI

Stichting Quiet Community Tilburg  is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals de Stichting Quiet Community Tilburg geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Stichting Quiet Community Tilburg
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
tilburg@quiet.nl
013-7820102

Het bankrekeningnummer van Stichting Quiet Community Tilburg is: IBAN NL04 RABO 0343 0106 07.

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 749206503.

RSIN 8600.73.877.

De statuten van Stichting Quiet Community Tilburg vind je hier.

Verslaglegging

Per 1 juli 2019 is de oorspronkelijke Stichting Quiet 500 opgesplitst in twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur: Stichting Quiet Nederland en Stichting Quiet Community Tilburg.

Quiet als beweging kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat mensen opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én zelfstandig op zoek gaan naar kansen op een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Tilburg werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Stichting Quiet 500 (1 juli 2019 opgesplitst in Stichting Quiet Nederland en Stichting Quiet Community Tilburg) is eind 2013 opgericht. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen:

Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Community Tilburg in:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Community Tilburg telt vier (onbezoldigde) bestuursleden:

Stefan Jansen (voorzitter)

Petra van Zuilen (secretaris) 

Paul de Kok (penningmeester)

Judith van Herwaarden (algemeen bestuurslid)

Met de werknemers wordt op individuele basis afspraken gemaakt over de beloning. Deze afspraken zijn marktconform en niet bovenmatig. Er is op de beloning geen cao van toepassing. Het bedrag van de totale loonsom en het aantal fte en werknemers is terug te vinden in de jaarstukken op deze pagina.

ANBI

Stichting Quiet Community Tilburg is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals de Stichting Quiet Community Tilburg geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Stichting Quiet Community Tilburg
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
tilburg@quiet.nl
013-7820102

Het bankrekeningnummer van Stichting Quiet Community Tilburg is: IBAN NL04 RABO 0343 0106 07.

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 749206503.

RSIN 8600.73.877.

De statuten van Stichting Quiet Community Tilburg vind je hier

Winkelmandje Item Removed. Undo
  • No products in the cart.