Verslaglegging

Stichting Quiet Nijmegen kent drie doelstellingen: verzachten, versterken en vertellen.

Quiet Community Nijmegen werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Stichting Quiet Nijmegen is in 2019 opgericht. 

Lees ons volledige beleidsplan hier:

Onze jaarverslagen vind je hier:

Onze statuten vind je hier:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Nijmegen bestaat uit de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:

Brigitte Theeuwen (voorzitter)
Vincent de Jong (bestuurslid)
Jos Egberts (penningmeester)
Wim Benda (penningmeester)
Stephanie Hardesmeets (secretaris)

Stichting Quiet Nijmegen
Vlietstraat 20-22
6542 SL Nijmegen
nijmegen@quiet.nl

Kvk nr.: 73141062
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting Quiet Nijmegen luidt: 859370732.

Verslaglegging

Quiet Community kent drie doelstellingen:

Bewustwording

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachting

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Empowerment

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Tilburg werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Stichting Quiet500 is eind 2013 opgericht. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen:

Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Community Tilburg in:

ANBI

Stichting Quiet 500 is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals de Stichting Quiet 500 geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Bankrekening Stichting Quiet 500: IBAN NL19 RABO 0117 3698 10.
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting Quiet 500 luidt: 853215157.

Winkelmandje
  • No products in the cart.