Quiet kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen.

Quiet Community Roosendaal werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen.

Beleid

Beleidsplan Quiet Roosendaal 2021

Bestuur en werknemers

Het (tijdelijke) bestuur van Stichting Quiet Roosendaal bestaat uit de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:

Wim Dubbink (voorzitter)
Jan Ducaat (bestuurslid)
Ad van Rijen (bestuurslid)
Willem van Gaans (bestuurslid)

Teamleider:
Karin Bruijnincx
06-19715485
karin@quiet.nl

Coördinator Members en Vrijwilligers:
Christa Spijkers
06-19718139
Christa@quiet.nl

 

Huis van de Westrand
St. Lucasplein 3
4703 HX Roosendaal

RSIN: 8616.31.213

Winkelmandje
  • No products in the cart.