Het is misschien wel hét uitgangspunt van Quiet Community: als je mensen niet met wántrouwen, maar met vértrouwen tegemoet treedt, zal het hen beter lukken om het beste uit zichzelf te halen. Bij ons levert het mooie resultaten op.

Mede dankzij de niet aflatende inspanningen van Quiet-initiatiefnemer Ralf Embrechts besloot gemeente Tilburg tot een proef, in samenwerking met onderzoekers van Tilburg University. In het zogeheten Vertrouwensexperiment werden bijstandsgerechtigden op vrijwillige basis ‘blind’ in vier groepen verdeeld. Elk van deze groepen kreeg een andere aanpak en begeleiding: van ‘ouderwets kort(houd)en’ tot een op maat gesneden benadering met veel ondersteuning, ruimte voor eigen keuzes én aanvullende verdiensten.

De resultaten stemmen hoopvol, zoals je kunt lezen in deze reportage van Brabants Dagblad. Met als hoofdrolmodel ‘onze’ Miranda, die eerder als vrijwilliger bij Quiet Community het nodige zelfvertrouwen tankte, zoals je in dit verhaal kunt nalezen.

Hulde voor deze kanjer! En laten we hopen dat haar ontwikkeling – en die van veel anderen – mag leiden tot nóg meer vertrouwen in vernieuwend beleid.