Quiet Community Tilburg wil de armoede in onze stad verzachten en de ruim 1.300 members en hun gezinnen – mensen in armoedesituaties – helpen om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten. Een belangrijke troef is ons serviceteam, dat momenteel bestaat uit vijf vrijwilligers. Zij helpen via de telefoon en e-mail Quiet-members met hun vragen en leggen uit hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van het platform met gratis aanbiedingen van zo’n 400 lokale sponsors. Ook bieden zij telefonische ondersteuning bij het organiseren van Quiet-evenementen.

Nu zoeken we een

(vrijwillig) coördinator van het Quiet-serviceteam

We denken aan iemand die…

* de doelstellingen van Quiet – armoede verzachten en mensen zélf in hun kracht laten komen – een warm hart toedraagt

* wekelijks twee à drie dagdelen van 4 uur beschikbaar is, bij voorkeur op dinsdag, woensdag en/of donderdag

* zich voor langere tijd wil en kan inzetten voor Quiet

* aanspreekpunt is voor de teamcollega’s, hen ondersteunt en coacht

* de werkzaamheden coördineert, de roosters maakt

* zelf meebelt en dus een prettige telefoonstem heeft

* lichte administratieve taken uitvoert

* vanuit het team overlegt met de vrijwilligerscoördinator

Wat jij mag verwachten bij Quiet? Gezelligheid, respect & vertrouwen, gedrevenheid, saamhorigheid, zelfspot, een lach en een traan, dankbaarheid!

Heb je interesse? Mail dan voor 10 januari 2019 je gegevens, je achtergrond en je motivatie naar vrijwilligerscoördinator René Verhoeven, rene@quiet.nl. Meer informatie? Dan kun je René vóór 22 december of ná 2 januari tijdens kantooruren bereiken op 013-7820102. Het Quiet-kantoor is aan de Hoflaan 123 in Tilburg.

(FOTO: Quino Al/Unsplash)