Bert Vrolijk,  voorzitter van Quiet Community Maastricht, weet dat er achter het mooie imago van de Limburgse hoofdstad veel armoede schuilgaat. Daar moet iets aan gedaan worden.

“Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Maar helaas ervaren niet alle Nederlanders die extreme welvaart. Integendeel! Maastricht staat bekend als de stad van ‘sjiek en sjoen’ en van het bourgondische leven, maar kent zelfs méér armoede dan gemiddeld in Nederland. Veel gezinnen leven in armoede. Nou ja, leven… ze zitten gewoon gevángen in een situatie waarin ze geen kant uit kunnen. En dat vaak levenslang. Perspectieven zijn er nauwelijks. Eigenwaarde en zelfrespect zijn verdwenen. Het is een vicieuze cirkel, een spiraal naar beneden. Met schaamte, ook richting kinderen, wordt ’s ochtends opgestaan en ’s avonds naar bed gegaan. Koppijn van de stress.”

Uitweg bieden

“De statistieken dat Nederland rijk en welvarend is helpen niet echt. De politiek evenmin. Die plakt wellicht goedbedoeld pleisters om de kloof tussen arm en rijk te maskeren. Maar effectief is dat niet. En sommige politici ontkénnen zelfs dat er armoede is in Nederland. De Quiet Community Maastricht ontkent die armoede en de kloof tussen arm en rijk níet. Wij kennen wél de waarde van solidariteit en willen hard werken – vooral sámen met arme mensen zelf – aan verzachting van de armoede. Het doel is om hun een uitweg te bieden uit het financieel, sociaal en psychisch isolement. En daar hebben we de loyaliteit van ‘sterk’ ten opzichte van ‘zwak’ hard voor nodig. En ik geloof absoluut dat die er is, dat die aangeboord kan worden en dat velen hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in willen en kunnen nemen. Ik hou me vast aan de wijze woorden van Nelson Mandela: ’Niemand kan vreedzaam doorleven als hij weet dat anderen lijden in armoede en onveiligheid’. Ik wil dit als voorzitter van Quiet Community Maastricht heel graag ervaren en spreek iedereen daar graag op aan. Samen gaan we lawaai maken voor stille armoede”