Bij Quiet Groningen hadden we Stichting Star van studentenvereniging Albertus Magnus op bezoek. De studenten willen zich inzetten voor Quiet. Daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee.

Groningen is van oudsher studentenstad. Verschillende Quieteers kunnen erover meepraten. Die goeie oude studententijd in Groningen… daar hebben we nog best heimwee naar.

Stichting STAR (Stichting Student Albertus Reageert) zet zich in voor goede doelen zowel in Groningen en Ommeland, als daarbuiten. Studenten van Albertus willen door middel van deze stichting graag iets terug doen voor de stad die ze, zoals ze zelf zeggen, zo veel gegeven heeft. Stichting Star steunt lokale doelen, door het inzamelen van geld en leveren van vrijwilligerswerk.

Hoe mooi is het dat de Albertus studenten nu Quiet Groningen als hun goede doel hebben gekozen! Ze willen onze members, de mensen in armoede, steunen middels een donatie en vrijwillige inzet. En hoe mooi dat er op deze manier weer nieuwe warme verbindingen bij Quiet gaan ontstaan, tussen onze members en de Albertus studenten.

 

 

 

 

 

 

Met Eline, Ruben en Tom hadden we een eerste brainstormsessie. Ze kregen van ons een rondleiding in de Voedselbank en er werd kennis gemaakt met een aantal members. Het feit dat er in hun gezellige studiestad ook sprake is van zaken als stille en ernstige armoede maakte indruk op de studenten. Ze zijn in ieder geval erg gemotiveerd om met Quiet samen te werken. Er gaan mooie dingen van komen! En daar zullen we natuurlijk weer melding van maken.