Contact

Stichting Quiet Nederland
t: 06 51 41 3881
info@quiet.nl

 Vanuit Quiet Nederland is projectmanager Edith Peters-Pols verantwoordelijk voor de uitrol van de Quiet Community’s naar andere steden: edith@quiet.nl.

Met vragen over Stichting Quiet Nederland kun je terecht bij voorzitter Marieke van Bommel-Bekker: marieke@quiet.nl.

Met vragen over het tijdschrift Quiet 500 kun je terecht bij Ralf Embrechts: ralf@quiet.nl.

Jandino-Asporaat_170x170

Jandino Asporaat

is ambassadeur van de Stichting Quiet Nederland.

_DSC7762

Ralf Embrechts

is mede-oprichter van Quiet en de Quiet 500 en ambassadeur.

ralf@quiet.nl

edith

Edith Peters-Pols

is als projectmanager verantwoordelijk voor o.a. de uitrol naar andere steden.

edith@quiet.nl

1568287559075

Jidde Koekoek

is als product owner verantwoordelijk voor het digitale deelplatform.

jidde@quiet.nl

Jeanette-Krijnen_170x170

 Jeanette Krijnen

is medewerker communicatie en helpdesk.

jeanette@quiet.nl

Marieke

Marieke van Bommel-Bekker

is de bestuursvoorzitter van de Stichting Quiet Nederland.

marieke@quiet.nl

Erik Bakker 600x600

Erik Bakker

is de penningmeester van de Stichting Quiet Nederland.

erik@quiet.nl

Reiniera

Reiniera Van der Feltz

is de secretaris van de Stichting Quiet Nederland.

reiniera@quiet.nl

Liesbeth Hörmann1

Liesbeth Hörmann

is bestuurslid van de Stichting Quiet Nederland.

liesbeth@quiet.nl

Merel Rombouts 600x600

Merel Rombouts

is bestuurslid van de Stichting Quiet Nederland.

merel@quiet.nl

Verslaglegging

Quiet verlicht armoede

Quiet constateert dat armoede onlosmakelijk verbonden is met onze maatschappij. Wij vertellen over (stille) armoede en over de mensen die erin leven op een eerlijke en professionele manier. Wij verzachten de armoedesituatie voor onze Quiet-members op een innovatieve manier, benaderen ze vanuit vertrouwen en bieden hen een kans zichzelf te versterken in contact met anderen. Omdat armoede altijd blijft bestaan zal vertellen, verzachten en versterken permanent nodig zijn

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,4 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Stichting Quiet Nederland (voorheen Stichting Quiet 500) is eind 2013 opgericht. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen:

Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Nederland in:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Nederland bestaat uit de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:

Marieke van Bommel-Bekker (voorzitter)
Erik Bakker (penningmeester)
Reiniera van der Feltz (secretaris)
Liesbeth Hörmann (bestuurslid)
Merel Rombouts (bestuurslid)

Met de werknemers wordt op individuele basis afspraken gemaakt over de beloning. Deze afspraken zijn marktconform en niet bovenmatig. Er is op de beloning geen cao van toepassing. Het bedrag van de totale loonsom en het aantal fte en werknemers is terug te vinden in de jaarstukken op deze pagina.

ANBI

Stichting Quiet Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals de Stichting Quiet Nederland geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Stichting Quiet Nederland
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
info@quiet.nl
06-51413881

Bankrekening Stichting Quiet Nederland: IBAN NL19 RABO 0117 3698 10.
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting Quiet Nederland luidt: 853215157.
KvK-nummer: 58866469.

De statuten van Stichting Quiet Nederland vind je hier.

Verslaglegging

Stichting Quiet Nederland kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

Stichting Quiet Nederland (voorheen Stichting Quiet 500) is eind 2013 opgericht. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen:

Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Nederland in:

Bestuur en werknemers

Het bestuur van Stichting Quiet Nederland bestaat uit de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:

Marieke van Bommel-Bekker (voorzitter)
Erik Bakker (penningmeester)
Reiniera van der Feltz (secretaris)
Sjoerd van Gurp (bestuurslid)
Liesbeth Hörmann (bestuurslid)
Merel Rombouts (bestuurslid)

Met de werknemers wordt op individuele basis afspraken gemaakt over de beloning. Deze afspraken zijn marktconform en niet bovenmatig. Er is op de beloning geen cao van toepassing. Het bedrag van de totale loonsom en het aantal fte en werknemers is terug te vinden in de jaarstukken op deze pagina.

ANBI

Stichting Quiet Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s zoals de Stichting Quiet Nederland geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Stichting Quiet Nederland
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
info@quiet.nl
013-7820102

Bankrekening Stichting Quiet Nederland: IBAN NL19 RABO 0117 3698 10.
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting Quiet Nederland luidt: 853215157.
KvK-nummer: 58866469.

De statuten van Stichting Quiet Nederland vind je hier.

Winkelmandje
  • No products in the cart.