‘Je ziet ’t niet aan ons. Want we zijn allemaal gewoon mensen.’ - Lustrumsymposium Quiet Nijmegen

 

Quiet Nijmegen bestaat 5 jaar! Dit was reden om op Wereld Armoede Dag 17 oktober een symposium te organiseren. Centraal staat de vraag wat we kunnen doen om de impact van armoede op mensen te verminderen.

 

‘In het zonnetje’

Felicitaties aan Quiet Nijmegen

Allereerst worden Brigitte Theeuwen, Vincent de Jong en Stephanie Hardesmeets in het zonnetje gezet. Vijf jaar geleden hebben zij Stichting Quiet in Nijmegen opgericht en nog steeds zetten zij zich met een groeiende groep vrijwilligers dagelijks in voor Quiet.

Teddy Vrijmoet, de voorzitter van Quiet, bedankt hen hartelijk en opent het symposium.

 

‘Het gaat om echt luisteren’

Interview met ondernemer Marjolein Vaders

Dan is het woord aan Marjolein Vaders, samen met haar man eigenaar van ‘Bedaffair’. Als succesvol ondernemer in duurzame matrassen won zij in 2022 een prijs voor ‘Het beste duurzame merk’. Dit succes is voor Marjolein echter niet vanzelfsprekend, want in 2013 ging het beddenbedrijf dat zij met haar vader runde failliet.

Marjolein vertelt over de grote impact die die had op haar gezin. Niet alleen konden simpele uitgaven voor de kinderen niet meer worden gedaan, het lukte ook niet meer om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. En wat ze nooit had verwacht gebeurde… toen eten kopen een probleem werd stond ze in de rij bij de Voedselbank. “Ik heb gehuild de eerste keer.” Daar zag ze dat ze niet de enige was en dat het iedereen kan overkomen. In de rij schaamde ze zich dan ook niet. “Iedereen daar heeft een verhaal, heeft iets meegemaakt waardoor we nu allemaal hier staan”.

Wel vertelt Marjolein dat het in ondernemerskringen niet makkelijk is om over financiële problemen te praten en het niet makkelijk is om hulp te krijgen.

Ook emotioneel hebben de geldzorgen een grote impact gehad. Zo leidde het bij haar tot een burnout en hebben de kinderen mentale hulp nodig gehad.  Op de vraag hoe bijvoorbeeld een buurvrouw het meest had kunnen helpen zegt Marjolein: “Je hoeft niets te doen, behalve echt luisteren.”

Als gezin hebben zij hun schouders eronder gezet om uit de problemen te komen. En met de aanschaf van 3 bedden kon een doorstart worden gemaakt om toch een droom te verwezenlijken. Inmiddels is hun bedrijf het grootste duurzame beddenbedrijf in de Benelux.

 

 

‘De mens centraal en wat die nodig heeft’

Panelgesprek met Vincent de Jong (Quiet Nijmegen), John Brom (wethouder) en Marjolein Vaders (ondernemer)

Er volgt een panelgesprek met Marjolein Vaders, John Brom (wethouder) en Vincent de Jong (Quiet Nijmegen). John weet net als Marjolein wat het is om ondernemer te zijn. Als wethouder is hij onder andere verantwoordelijk voor het armoedebeleid van de gemeente. Vincent is gepensioneerd huisarts en zet zich op allerlei manieren in voor Quiet. Zo organiseert hij met een oud-collega een medisch inloopuurtje zodat members makkelijk terecht kunnen om hun zorgen en vragen te uiten.

Een vraag aan het panel is hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen in armoede niet sociaal worden uitgesloten. Wat kan de lokale overheid hieraan doen?

Wethouder Brom vertelt dat er nu 17 regelingen zijn waar mensen gebruik van kunnen maken. Dat is niet alleen veel, maar ook ingewikkeld want niet alle regelingen passen bij de persoonlijke situatie van mensen. Dit beleid moet anders. “Het gaat erom de mens centraal te zetten en wat die nodig heeft”. Voor mensen die, naast armoede, nog veel meer problemen hebben en bijvoorbeeld te maken krijgen met Jeugdzorg is er de ‘doorbraakaanpak’. Dan kan concrete inzet van de gemeente het verschil maken.

Maar ook ondernemers verdienen meer aandacht, wordt uit het publiek aangegeven. Er is weinig gerichte hulp of voorlichting om armoedeproblemen te voorkomen. Zo weten ondernemers bijvoorbeeld vaak niet hoe belangrijk het is om personeel te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en dat dit al voor een klein bedrag kan.

Een aanwezige huisarts in de zaal benoemt ook het belang van goede voorlichting aan huisartsen over armoedeproblematiek. Het is belangrijk dat zij signalen herkennen en doorvragen in de spreekkamer om de juiste hulp aan te kunnen bieden.

 

‘Gewoon hallo en geen zieligheid’

Reactie van members op het panelgesprek

Voorafgaand aan de bijeenkomst is aan twee members van Quiet gevraagd om te letten op wat hen opvalt en na afloop een reactie te geven.

Allereerst zegt J: ‘Je ziet het niet aan ons. Want we zijn allemaal gewoon mensen.’
In reactie op het persoonlijke verhaal van Marjolein Vaders geeft hij aan dat het moeilijk kan zijn om over je problemen te praten en dat het even kan duren, maar dat het er uiteindelijk wel uitkomt. Dus niet meteen opgeven. ‘Zeg gewoon hallo en geen zieligheid’. Gewoon contact is belangrijk. Dat is er bij Quiet. ”Ze nemen de zieligheid en de liefdadigheid weg. Quiet is gewoon wat een mens aan een ander mens geeft. Zonder dat daar een dankjewel voor hoeft.”

R vertelt dat zij zichzelf nooit zag als iemand die in armoede leeft. Jarenlang heeft ze gewerkt en door ziekte viel ze terug in inkomen. Ze kwam ineens in aanraking met organisaties waar ze daarvoor nog nooit van had gehoord. En het heeft een paar jaar geduurd voor ze zichzelf heeft aangemeld bij de Voedselbank. Daar was een zetje van Quiet bij nodig. Ze ziet zichzelf nog steeds niet als iemand in armoede, maar als iemand die minder te besteden heeft. En zet zichzelf ook graag in om anderen te helpen, onder andere bij Quiet.
Van de wethouder wil ze graag weten of ze ook in aanmerking kan komen voor iets als de ‘doorbraakaanpak’, want tot dusver heeft ze nog niet gemerkt dat er een oplossing is voor haar. Daarnaast zijn er nog wat andere kritische kanttekeningen, waar zij graag met de wethouder over van gedachten wisselen. De wethouder zegt toe dat hij graag een keer bij J en R langsgaat om hierover door te praten.

 

Met een ludiek optreden van Bea Willems (Greet Vos) waarin ‘vriendentips’ worden uitgewisseld komt er een einde aan het symposium, maar… het is het begin van de Vriendenactie!

Alle bezoekers krijgen na afloop een knikker mee met het verzoek om deze ten minste drie maanden in je zak te laten zitten. ‘Elke keer als je ‘m weer tegenkomt denk je aan Quiet en hoe je iets kan doen voor iemand die het minder heeft dan jij zelf.’

Zoals J zegt: “Quiet is broccoli: het groeit als kool en het is een superfood.”

Quiet is daarom altijd op zoek naar donateurs om door te kunnen gaan met de activiteiten of ondernemers die een gratis dienst aan willen bieden voor members, dus alle hulp is welkom!

Doneren kan via: https://quiet.nl/quiet-nijmegen/doe-mee/donateur/Speciale dank aan…

Alle gastsprekers en de organisatoren Hans Jansen, Henk van Herpen en Tjerry Verhoeven en last but not least Arjan Stuij van Poelmann van den Broek Advocaten, die zo hartelijk heeft aangeboden dat er gebruik gemaakt mocht worden van de locatie en alle hapjes en drankjes heeft verzorgd.

 

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens