Verslaglegging Quiet Oss

Onze Quiet Community kent drie doelstellingen met onderliggende waarden:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Oss werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

ANBI

Stichting Quiet Community Oss  is door de Belastingdienst (per 1 januari 2020) aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen.

Dit betekent dat giften aan onze Quiet Community aftrekbaar zijn van belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Algemene Informatie en Bestuur 

Postadres/ secretariaat:
Floraliastraat 47
5342BH Oss

Projectleider
Mari Peters
oss@quiet.nl

RSIN nummer: 860108247
Naam: Stichting Quiet Community Oss
Statutaire zetel Gemeente Oss
Datum akte van oprichting 05-06-2019
Doelstelling:

 •  Het verzachten van armoede
 •  Het vertellen van het verhaal van (stille) armoede
 • Versterken van mensen in armoede

Bestuur (onbezoldigd)

M.J.J. Hol, penningmeester
H.M.J. van Nistelrooij, secretaris
F.J. Schmit, voorzitter

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2022

Download

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022

Download

Jaarrekening 2023

Download

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens