Verslaglegging Quiet Den Bosch

Quiet Community kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Den Bosch werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

ANBI

Quiet Den Bosch valt onder Stichting Netwerk tegen Armoede (NtA). Stichting Netwerk tegen Armoede is door de Belastingdienst (per 28 juni 2017) aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. 

Dit betekent dat giften aan Stichting NtA en haar projecten (waaronder Quiet Den Bosch) voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Contactgegevens

Bankrekening Quiet Den Bosch IBAN: NL 72 RABO 0321184092 ten name van Stichting Netwerk tegen Armoede
Kvk : 69068437
RSIN: 857715392

Contactgegevens: Stichting Netwerk tegen Armoede, Hinthamerstraat 74, 5211 MR  ’s-Hertogenbosch.

Projectleider
Tessa van Berkel
tessa@quiet.nl

Bestuur (onbezoldigd)

Geertje Cousin, voorzitter
José van Grinsven, penningmeester
Edo van der Gun, secretaris

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Download

Jaarverslag 2022

Download

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2020

Download

Jaarrekeningen

Winst- en verliesrekening & balans 2023

Download

Winst- en verliesrekening & balans 2022

Download

Winst en verliesrekening 2021

Download

Balans 2021

Download

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens