Banner Img4

ANBI en CBF-keurmerk

ANBI

Logo Algemeen Nut Beogende InstellingStichting Quiet Community Maastricht is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

Klik hier voor Standaardform pubplicatieplicht ANBI Algemeen.

Erkenning CBF

Logo CBF Erkend DoelDe Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Doelstelling en kernwaarden

Stichting Quiet Community Maastricht heeft ten doel om armoede in de regio Maastricht en Heuvelland te bestrijden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De doelstelling wordt gerealiseerd door:

 1. Bewustwording: We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 miljoen). Daarnaast willen we dat de negatieve stigmatisering afneemt.
 2. Verzachting: We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.
 3. EmpowermentDaarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de gehele (Quiet) Community. Weer kunnen meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving.

Quiet Community Maastricht werkt vanuit de volgende kernwaarden:

 1. Vertrouwen: Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.
 2. Geen tegenprestatie: Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het grote merendeel uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.
 3. Niet stigmatiserend: Buiten de member en aanbieder weet niemand dat de goederen en diensten gratis aangeboden worden. Zo kunnen members bijv. in een restaurant eten zonder dat andere bezoekers weten dat ze niet hoeven te betalen. Maar zij mogen wel hun “geluksmomentje” delen als men dat samen wil.

Organisatie

Directeur

Uschi Prick, uschi.prick@quiet.nl, 06 – 515 248 95

Bestuur

Voorzitter – Ton Mans
Secretaris – Bram Knibbeler
Penningmeester – Gaby Hartmann
Bestuurslid – Rino Soeters
Bestuurslid – Mardoeka Christensen
Bestuurslid – Pieter Custers

In deze bijlage zijn de hoofd- en neventaken van de bestuursleden conform de voorschriften van het CBF-keurmerk vermeld.

Vertrouwenspersoon

Statuten

Klik hier voor de statuten.

Adres

Aartshertogenplein 24
6226 XZ Maastricht
maastricht@quiet.nl
www.quiet.nl/maastricht

KVK: 69275793
RSIN: 857812695

Beleid

Projectplan

In ons projectplan Quiet Community Maastricht is een uitgebreide toelichting en een meerjarenplanning van de activiteiten opgenomen.

Er is voorts een Procuratie- en Mandaatregeling opgesteld, alsmede een verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Maastricht, d.d. 25 juli 2017, Artikel 7, Lid 3, kan geen beloning worden toegekend aan de bestuursleden. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken  vergoed.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag van Quiet Community Maastricht van het kalenderjaar 2021.

Download

Jaarverslag 2022

Jaarverslag van Quiet Community Maastricht van het kalenderjaar 2022.

Download

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2020

Jaarrekening van Quiet Community Maastricht van het kalenderjaar 2020.

Download

Jaarrekening 2021

Jaarrekening van Quiet Community Maastricht van het kalenderjaar 2021.

Download

Jaarrekening 2022

Jaarrekening van Quiet Community Maastricht van het kalenderjaar 2022.

Download

Bijlage bij Jaarrekening 2022

Bijlage bij de Jaarrekening van Quiet Community Maastricht over het kalenderjaar 2022.

Download

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens