Banner Img4

Verslaglegging Quiet Eindhoven

Quiet Eindhoven kent drie doelstellingen:

Vertellen

We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland vertellen over wat armoede in Nederland is, en dat dit heel veel mensen – meer dan 1,25 miljoen! – raakt.

Verzachten

We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in armoede leven arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maken. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.

Versterken

Daarnaast versterkt een memberschap bij Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen. Door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele Community kunnen ze meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen. Dit leidt ertoe dat ze opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun directe omgeving.

Quiet Community Eindhoven werkt vanuit de volgende kernwaarden:

Vertrouwen

Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.

Geen tegenprestatie

Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het merendeel van de members uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.

ANBI

Quiet Community Eindhoven is *per 2 december 2019) angeduid  tot een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, zoals u hier kunt lezen. Dit betekent dat giften aan onze Quiet Community aftrekbaar zijn van belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Algemene Informatie en Bestuur 

Quiet Community Eindhoven werkt nauw samen met stichting Quiet Nederland.

KvK: 76559858
RSIN: 860674538
IBAN: NL77 RABO 0350 6049 75

Bestuur (onbezoldigd)

mw. Ingrid de Boer, voorzitter
dhr. Gerben Welling, penningmeester
mw. Elianne Jacobs, secretaris
dhr. Peter Baeten, bestuurslid, sponsoring

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022

Download

Jaarrekening 2021

Download

Jaarrekening 2023

Download

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Download

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2023

Download

Beleidsplannen

Jaarplan 2023

Download

Meerjarenplan 2024-2027

Download

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens