Verslaglegging Quiet Groningen

Stichting Quiet Community Groningen is opgericht op 27 november 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70168393 (RSIN 858171818)

ANBI keurmerk

Stichting Quiet Community Groningen is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

 

Doelstelling en kernwaarden

1.) De Stichting heeft in de stad Groningen en omstreken ten doel:

– armoede te verzachten;

– bewustwording over armoede te vergroten;

– empowerment te bewerkstelligen bij diegenen die in armoede leven;

– een Quiet Community te vormen waarin Members (mensen die in armoede leven), Sponsoren (bedrijven, organisaties en instellingen) en Supporters (particulieren) in de regio met elkaar verbonden worden, en verder al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samen armoede te verzachten door elkaar te versterken.

 

2.) De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het voeren van een geëigende administratie en beheer van benodigd instrumentarium;

– het werven van financiële middelen en andere goederen;

– het (laten) ondersteunen van hulpbehoevenden op het gebied van sociale en financiële armoede in Groningen en omstreken;

– het samenwerken met andere organisaties en bedrijven;

– het vergroten van de bekendheid van de Stichting en haar activiteiten en het vergroten van de aandacht en publiciteit voor de armoede in Groningen en omstreken.

 

3.) De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Organisatie

Bestuur  

Karina Idema - Voorzitter

Willem Waard - Penningmeester

Antoinette Bernhard - Secretaris

Anouk Folstar - Algemeen Bestuurslid

Gijs Jansen - Algemeen Bestuurslid

Marjan Moesker - Algemeen Bestuurslid

 

Adres

Oosterhamriklaan 101-115
9715 PA Groningen

groningen@quiet.nl
www.quiet.nl/groningen

Beleid

Quiet Groningen is een super mooie organisatie/community in de stad Groningen. Die zich op een andere, nieuwe manier inzet voor mensen in armoede.

Quiet pijlers zijn: Armoedeverzachting middels een gratis digitale marktplaats voor mensen in armoede (members genoemd bij Quiet). Hiervoor benaderen wij in de stad ondernemers, organisaties en particulieren die gratis producten, diensten en verwennerijen willen aanbieden. Motto is halen, brengen EN delen. Bewustmaking, o.a. middels de verhalen achter armoede, bijvoorbeeld via onze site, en empowerment doordat de ervaring leert dat members via de marktplaats en de Quiet inloop bij de community betrokken raken en talenten kunnen inzetten en meedoen.
Alles gaat op basis van vertrouwen, we willen zoveel mogelijk nieuwe bureaucratie voorkomen.

Lees meer over onze jaarplannen onderaan deze pagina.

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Groningen, d.d. 27 november 2017, Artikel 7, Lid 3, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die een bestuurder maakt in het kader van de uitoefening van zijn of haar functie worden in overleg vergoed.

Verslaglegging

Jaarverslag 2021

Download

Jaarverslag 2022

Download

Jaarverslag 2023

Download

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021

Download

Jaarrekening 2022

Download

Jaarrekening 2023

Download

Beleidsplannen

Jaarplan 2023

Download

Jaarplan 2022

Download

ANBI Formulieren

ANBI Formulier 2021

Download

ANBI Formulier 2022

Download

ANBI FORMULIER 2023

Download

Winkelwagen

winkelwagen is leeg
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
 • {{#Name}}

  {{Name}}

  {{/Name}} {{^Name}}

  {{Uid}}

  {{/Name}}
  {{LinePrice}}
  {{#CustomFields}}
  {{Name}}: {{Value}}
  {{/CustomFields}}
 • Gegevens